ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ: ΟΜΑΔΑ - Α, για Νέους Λογιστές

Μηχανογραφημένη Λογιστική A2 Εργατικά με Η/Υ A3 Φ.Π.Α. Ενδ/κές Συν/γές A4 Ίδρυση Λογιστικού Γραφείου A5 Φοροτεχνικά – Δηλώσεις Λογιστική για Νέους

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ: ΟΜΑΔΑ - Β, εξειδικευμένα επαγγέλματα

B1 Ξενοδοχειακή Λογιστική B2 Ναυτιλιακή Λογιστική B3 Διοικητική Λογιστική. B4 Γραμματέας – Β. Λογιστή Ταχ/μο B5 Τουρισμός / Υπάλληλος Υποδοχής B6 Λογιστική για μη Ειδικούς

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ: ΟΜΑΔΑ - Γ, Επαγγελματική Αναβάθμιση

Γ1 Μακροχρόνιο Φορολογικό Γ2 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Γ3 Αναλυτική Λογιστική Γ4 CASH FLOW, P.N.L Γ5 Ανάλυση Ισολογισμών Γ6 Reporting Πολυεθνικών

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ: ΟΜΑΔΑ - Δ, Επαγγελματική Αναβάθμιση

Δ1 Ελεγκτική Δ2 Δια/ση Ανθ/νου Δυν/κού – HRM Δ3 Αποθηκάριος – Βοηθός Λογιστή Δ4 Τριμηνιαίο Φορολογικό Σεμινάριο Δ5 Business English - Λογιστική Δ6 Business English - Financial Statements
Δ7 Bronze
Digital Marketing by Leader Online