A4

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Επιχειρήσεων με Απλογραφικά Βιβλία Χειρόγραφα & Μηχανογραφημένα Συμπλήρωση Δηλώσεων Όλων Των Τύπων Εταιρειών Ο.Ε., Ε.Ε., Ατομικές Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014 & ΠΟΛ 1003/2014 Υπολογισμός όλων των Φορών - Φ.Π.Α., Κωδικοποίηση Ανά Επάγγελμα Εκτεταμένα Παραδείγματα ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ!

4 ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους

Φυσική Παρουσία

Τα Επαγγελματικά Σεμινάρια διεξάγονται στις Εγκαταστάσεις μας σε αίθουσες 8-15 ατόμων σε executive περιβάλλον. Διατηρούμε τα τμήματα μικρά για να μπορούμε να εστιάζουμε στην πρακτική εφαρμογή της ύλης μας σε κάθε συμμετέχοντα.

Live e-Learning

Σεμινάρια σχεδιασμένα εξαρχής για το elearning. Παρέχουμε απεριόριστη πρόσβαση για 1 έτος με απεριόριστες επαναλήψεις, ανανέωση της ύλης και υποστήριξη με την ολοκληρωμένη πλατφόρμα υποστήριξης (MELO)

Εξ'αποστάσεως

Βιντεοσκοπημένα - πρακτική γνώση βήμα βήμα με σεμινάρια σχεδιασμένα εξαρχής για το elearning. Έχουμε την καλύτερη, πιο πρακτική πλατφόρμα εκπαίδευσης στο elearning με διαφορά. Δείτε εδώ

Συνδυασμός

Μοναδική επιλογή που μόνο το Power Tax Training προσφέρει. Τα σεμινάρια χωρίζονται σε 3 φάσεις, εκπαίδευση στην αίθουσα, επανάληψη μέσω elearning και προσωποποιημένη εφαρμογή της γνώσης με Test & Κουίζ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Αναλυτικά οι θεματικές & το περιεχόμενο του σεμιναρίου

Εργασίες Λογιστή σε Έναρξη Νέας Εταιρείας - Δικαιολογητικά

 • Πρακτικές – Εφαρμογές με παραστατικά ροής εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
 • Διαχείριση Κινδύνου των Εργασιών του Λογιστηρίου
 • Εργασίες λογιστή Κάθε ημέρα - Μήνα - Κλείσιμο έτους, Βήμα - Βήμα
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ - Ασκήσεις ανακεφαλαιωτικές

ΕΝΑΡΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ολοκληρωμένα Παραδείγματα Ίδρυσης & Διακοπής Εργασιών σε Ατομική, ΟΕ, ΕΕ

Α΄ Ενότητα - Έναρξη

Ι. Ίδρυση Ατομικής - Εκκαθάριση Ατομικής - Δηλώσεις Μητρώου - ΓΕΜΗ

 • A4.1.1 Διαδικασία ίδρυσης ατομικών επιχειρήσεων
 • A4.1.2 Συμπλήρωση όλων των εντύπων Εφορίας Μ1 έως Μ13
 • A4.1.3 Δικαιολογητικά που θα χρειαστούν για την ίδρυση
 • Α4.1.4 Συμπλήρωση εντύπων ΓΕΜΗ

ΙΙ. Ίδρυση Ο.Ε., Ε.Ε., - Εκκαθάριση και Κλείσιμο, Δηλώσεις Μητρώου - Καταστατικά - ΓΕΜΗ

 • Α4.1.5 Διαδικασία ίδρυσης εταιρείας Ο.Ε, Ε.Ε
 • Α4.1.6 Συμπλήρωση όλων των εντύπων Εφορίας Μ1 έως Μ13
 • Α4.1.7 Δικαιολογητικά που θα χρειαστούν για την ίδρυση
 • Α4.1.8 Χρόνος και Κόστος Ίδρυσης - Συγκριτικός Πίνακας
 • Α4.1.10 Συμπλήρωση εντύπων ΓΕΜΗ
 • Α4.1.11 Υποδείγματα Καταστατικών Ο.Ε, Ε.Ε
 • Α4.1.12 Συμπλήρωση όλων των εντύπων έναρξης ΕΦΚΑ-ΙΚΑ
 • Α4.1.13 Εκτεταμένα παραδείγματα

Β΄ Ενότητα - Τήρηση Βιβλίων με Πραγματικά Παραστατικά

 • Δημιουργία εταιρείας - βασική παραμετροποίηση
 • Σχεδιασμός βιβλίου εσόδων-εξόδων προσαρμοσμένο για κάθε μορφή επιχείρησης (εμπορική - παροχής υπηρεσιών - αγρότες κλπ)
 • Εγγραφές με πραγματικά παραστατικά όπως ακριβώς αυτά καταχωρούνται σε ένα λογιστικό γραφείο του οποίου είστε ένας από τους καθημερινούς συνεργάτες του
 • Κλείσιμο Τριμήνων, περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, intrastat
 • Έλεγχος για συμφωνίες βιβλίων με στοιχεία και δηλώσεις
 • Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων, αποσβέσεις, διακανονισμός ΦΠΑ παγίων
 • Βιβλίο Απογραφών, μέθοδοι αποτίμησης - αποτίμηση μενόντων
 • Ταμειακές μηχανές - Φορολογικοί μηχανισμοί: Προϋποθέσεις και τρόπος λειτουργίας τους, οι 10 πιο συχνές απαντήσεις που θα σας χρειαστούν

Εισαγωγικές Έννοιες - ΕΛΠ Ν.4308/2014 ΦΕΚ Α'

 • A4.1.14 Όρια Τήρησης βιβλίων ανά Οντότητα
 • A4.1.15 Τρόπος Ενημέρωσης των βιβλίων Β'Κατηγορίας (Απλογραφικών)
 • A4.1.16 Τρόπος Ενημέρωσης των Χειρόγραφων και Μηχανογραφημένων βιβλίων (Τι να αποφύγετε)
 • A4.1.17 Τρόποι Ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων
 • A4.1.18 Υποβολή Συγκεντρωτικών τιμολογίων ΜΥΦ
 • A4.1.19 Υποκαταστήματα μέθοδοι τήρησης βιβλίων
 • A4.1.20 Εκτεταμένες αναφορές - Παραδείγματα
 • A4.1.21 Παρακρατούμενοι φόροι, ΦΜΥ, Συμφωνητικά, Εργολάβων, Χαρτοσήμου

Μορφές Εταιρειών που θα Αναλυθούν με Πραγματικά Παραστατικά

 • A4.1.22 Ελευθέρων Επαγγελματιών, Πολ.1120/25.4.2014
 • A4.1.23 Δικηγόροι, Γιατροί, ΤΑΧΙ
 • A4.1.24 Εμπορικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων
 • A4.1.25 Τεχνικών επιχειρήσεων – Μικτών Επιχειρήσεων
 • A4.1.26 Εκμεταλλευτών Δ.Χ. αυτοκινήτων
 • A4.1.27 Αγροτών, Κανονικού & Ειδικού Καθεστώτος
 • Α4.1.28 Ασφαλιστές
 • Α4.1.29 Εστιατόρια
 • Α4.1.30 Εκτεταμένα παραδείγματα

Γ' ΕΝΟΤΗΤΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

  Κεφάλαιο 1 - Πεδίο Εφαρμογής και Κατηγορίες Οντοτήτων Βάσει Μεγέθους

  • Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής
  • Άρθρο 2: Καθορισμός του μεγέθους των οντοτήτων

  Κεφάλαιο 2 - Λογιστικά Αρχεία

  • Άρθρο 3: Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία
  • Άρθρο 4: Άλλα λογιστικά αρχεία
  • Άρθρο 5: Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
  • Άρθρο 6: Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
  • Άρθρο 7: Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων

  Κεφάλαιο 3 - Παραστατικά Πωλήσεων

  • Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης
  • Άρθρο 9: Περιεχόμενο τιμολογίου
  • Άρθρο 10: Απλοποιημένο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο
  • Άρθρο 11: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
  • Άρθρο 12: Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
  • Άρθρο 13: Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης
  • Άρθρο 14: Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο
  • Άρθρο 15: Αυθεντικότητα τιμολογίου

Δ΄ Ενότητα - Δηλώσεις ΦΠΑ - Prorata - Μέθοδοι συμφωνίας με τα βιβλία

 • A4.1.31 Υποκείμενοι και απαλλασσόμενοι από το ΦΠΑ
 • A4.1.32 Προσωρινή Δήλωση ΦΠΑ για Απλογραφικά Βιβλία - Κάθε Τρίμηνο
 • A4.1.33 Συμπλήρωση όλων των εντύπων ΦΠΑ (Φ2, Φ3, Φ4, Φ5)
 • A4.1.34 Ειδικές περιπτώσεις ΦΠΑ για Απλογραφικά Βιβλία
 • A4.1.35 Άρθρο 39. Ειδικό καθεστώς μικρών Επιχ/σεων ( κάτω από 10.000)
 • Α4.1.36 Ενδοκοινοτικές συναλλαγές Γ' Χωρών άρθρου 11 νόμου ΦΠΑ
 • A4.1.37 Παρουσίαση - Συμπλήρωση δηλώσεων INTRASTAT - Πίνακας LISTING
 • A4.1.38 Διαδικασία pro-rata - Διακανονισμός ΦΠΑ παγίων
 • A4.1.39 Ειδικά Καθεστώτα - ΦΠΑ αγροτών
 • A4.1.40 Πρόστιμα και προσαυξήσεις του ΦΠΑ
 • Α4.1.41 Ποινικές κυρώσεις
 • Α4.1.42 Αναλυτική παρουσίαση βήμα-βήμα - Πως ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ
 • Α4.1.43 Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής
 • Α4.1.44 Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων με απλά κατανοητά παραδείγματα

Ε΄ Ενότητα - Εργασίες Τέλους Περιόδου

Δηλώσεις Νομικών & Φυσικών Προσώπων

Εργασίες Τέλους Χρήσης: Με την καθοδήγηση του έμπειρου καθηγητή σας θα προβείτε σε όλες τις απαραίτητες λογιστικές & φορολογικές συμφωνίες και ελέγχους των βιβλίων σας, έτσι ώστε να συμπληρωθούν όλα τα φορολογικά έντυπα σωστά με τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή. Αναλυτικότερα:

 • Α4.1.45 Φορολογία των εταιρειών με Απλογραφικά Βιβλία Β' Κατηγορίας
 • Α4.1.46 Λογιστικά Κέρδη βιβλίων
 • Α4.1.47 Φορολογική Αναμόρφωση, Εκπιπτόμενες & μη Δαπάνες
 • A4.1.48 Συντελεστές Φορολόγησης για τον κάθε τύπο εταιρείας
 • Α4.1.49 Συμπλήρωση δηλώσεων Ο.Ε. - Ε.Ε, έντυπα (ΕΝ, Ε3, Ε2, Ε9)
 • Α4.1.50 Συμπλήρωση δηλώσεων ατομικών επιχειρήσεων - Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ε1, Ε3, Ε2, Ε9)
 • Α4.1.51 Αναμόρφωση αποτελεσμάτων άρθρ.23 Ν.4172/2013
 • Α4.1.52 Φορολογική Τήρηση Αποθήκης σύμφωνα με τα νέα ΕΛΠ από 1/1/2015
 • Α4.1.53 Εκτεταμένα παραδείγματα καθώς και χορήγηση προγράμματος Excel

Κεφάλαιο 4 -Αρχές Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

 • Άρθρο 16: Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Άρθρο 17: Γενικές αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Κεφάλαιο 5 - Κανόνες Επιμέτρησης

 • Άρθρο 18: Ενσώματα και Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
 • Άρθρο 19: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
 • Άρθρο 20: Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων

 • Αναλυτική Παρουσίαση δηλώσεων Φυσικών Προσώπων Ε1, Ε2, Ε9, ΕΝ.Φ.Ι.Α
 • Ισχύοντα Τεκμήρια - Τεχνική Κάλυψη τους
 • Ενημερωμένο με όλες τις πρόσφατες αλλαγές που έγιναν με τον Ν.4172/2013 ΦΕΚ Α' 167/23-7-2013, καθώς και τις αλλαγές από 01-01-2017
 • Αναλυτικά παραδείγματα συμπλήρωσης όλων των περιπτώσεων
 • Λεπτομερή ανάλυση του Εντύπου Ε1 του κάθε κωδικού, Πίνακες 1 έως 10
 • Με πραγματικά παραστατικά

Ζ΄ Ενότητα - Προώθηση - Μάρκετινγκ Λογιστικού Γραφείου

 • Προώθηση λογιστικού γραφείου
 • Μέθοδοι Προσέλκυσης νέων πελατών
 • Τοποθεσία λογιστικού Γραφείου
 • Κοστολόγηση Λογιστικών & Φοροτεχνικών Υπηρεσιών
 • Ο αναγκαίος πρώτος εξοπλισμός
 • Τι προγράμματα πρέπει να επιλεγούν και γιατί
 • Μέθοδοι και Τεχνικές Οργάνωσης ενός λογιστικού γραφείου
 • Βασικές Αρχές στελέχωσής του - Διαδικασίες HRM

Πραγματικά παραδείγματα με συμπλήρωση: όλων των φορολογικών – λοιπών εντύπων από την ίδρυση έως τη δήλωση διαφόρων μορφών εταιρειών (ταξί, γιατροί, δικηγόροι, έμποροι, εμπορικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π).
Η΄ Ενότητα - Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε. - (myDATA)
 • Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων
 • Υπόχρεοι διαβίβασης δεδομένων – Ροή δεδομένων
 • Ποια είναι τα δύο βιβλία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MyData
 • Τι εγγράφεται στα ηλεκτρονικά βιβλία – Αντιστοίχισης και Χαρακτηρισμού
 • Διαδικασία της διαβίβασης στοιχείων στην ΑΑΔΕ
 • Τυποποίηση δεδομένων παραστατικών – Ειδικές στήλες βιβλίων
 • Η αναβάθμιση των λογισμικών προγραμμάτων
 • Ο φορολογικός έλεγχος και το my Data – Συμφωνία ηλεκτρονικών βιβλίων λήπτη και εκδότη
 • Ανάλυση του βιβλίου αναλυτικών εγγραφών με παραδείγματα και εφαρμογές
 • Ανάλυση του βιβλίου της συνοπτικής απεικόνισης με παραδείγματα
 • Προθεσμίες διαβίβασης των δεδομένων και θέματα αντιπαραβολών – διασταυρώσεων των φορολογικών δηλώσεων (ΦΠΑ) και των MyData.
 • Συμφωνία My Data και ΦΠΑ και Ε3
 • Ηλεκτρονική Τιμολόγηση. Τι είναι, ποιους αφορά ?
 • Ο ΜΑΡΚ (Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης)
 • Τα βιβλία Αναλυτικών εγγραφών και Συνοπτικής απεικόνισης

Η εισαγωγή των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ, δεν παύει την λογιστική παρακολούθηση από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Με τα My Data θα τηρούνται τα φορολογικά ηλεκτρονικά βιβλία (e-book) τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος (Ε3), ΦΠΑ και λοιπών φόρων και τελών της επιχείρησης

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα My Data θα αυτοματοποιήσει την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων και θα απαλλάξει τις επιχειρήσεις από την υποβολή Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ)
Το πρόγραμμα που διδάσκεται και χορηγείται στο συγκεκριμένο σεμινάριο είναι της Εpsilon.Τα προγράμματα που διδάσκονται στα σεμινάριά μας είναι:


      

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Επαγγελματίες Καθηγητές με Μεγάλη Εργασιακή και Διδακτική Εμπειρία.

Θωμας Κολιοθωμας

Φοροτεχνικός με 28 χρόνια εμπειρίας, Α΄Τάξης, Ιδιοκτήτης λογιστικού Γραφείου, Partner της E.F.M., με πολύχρονη εμπειρία σε ελληνικές & θυγατρικές Εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς, Δ/νων σύμβουλος του power-tax, Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Power-tax-training.

Παναγιωτης Κανελλος

Φοροτεχνικός με πολυετή εμπειρία, Α' Τάξης, ιδιοκτήτης λογιστικού Γραφείου με μεγάλη διδακτική εμπειρία. Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Αρθρογράφος στο λογιστικό και Φορολογικό portal Power-Tax.gr.

Γιατι Εμας

6 Λόγοι για να Επιλέξετε το Συγκεκριμένο Σεμινάριο.

Προσωπικός Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

τόσο κατά την επιλογή του προγράμματος όσο και κατά την υλοποίηση του προγράμματος, με απώτερο σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση.

Εγγύηση Καλύτερης Τιμής

To Power-Tax Training εγγυάται τόσο την ποιότητα, όσο και την τιμή. Εάν βρείτε χαμηλότερη τιμή με τις ίδιες ώρες και την ίδια ύλη, σας πληρώνουμε τη διαφορά.

Πρακτική Εξάσκηση

Εντελώς Δωρεάν: Δυνατότητα επιπλέον καθημερινής πρακτικής εξάσκησης στα εργαστήριά μας και τα προγράμματα μας κλείνοντας ραντεβού με τη γραμματεία μας.

Πλήρως επικαιροποιημένο

Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και με όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2021.

Βεβαίωση σπουδών

Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666- ΦΕΚ.3145/27.11.2012).

Εκπαιδευτικό Υλικό

Το εκπαιδευτικό μας υλικό αποτελείται από 17 φυλλάδια, 900 σελίδων συνολικά, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές, από το οποίο το 70% αποτελεί εργαστηριακή-πρακτική εκπαίδευση και το 30% θεωρία.

O Ακαδημαϊκός μας σύμβουλος

Κος Κολιοθωμάς Θωμάς και οι συνεργάτες του θα έχουν προσωπική συνέντευξη μαζί σου για την καθοδήγηση σου για τα μετέπειτα επαγγελματικά σου Βήματα.

Ολιγομελή Τμήματα

Τμήματα από 8 έως 15 άτομα σε άρτια εξοπλισμένες αίθουσες και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό.

4
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
900
ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΛΗΣ
70
Ωρες
2
Μηνες

Σε Ποιους Απευθύνεται

1. Αποφοίτους Λυκείου, Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ.
2. Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών ATEI, AEI
3. Φοιτητές, σπουδαστές οικονομικής κατεύθυνσης
4. Αποφοίτους Κολεγίων - ΙΕΚ, 5. Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων
6. Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών & Πρ/νους Λογιστηρίου

Επαγγελματικά Οφέλη

To πιο πρακτικό σεμινάριο Απλογραφικών Βιβλίων. Διδάσκουν επαγγελματίες καθηγητές, "μάχιμοι λογιστές" που εργάζονται καθημερινά σε λογιστήρια μεγάλων επιχειρήσεων ή έχουν δικά τους λογιστικά γραφεία.
Πραγματικά παραδείγματα απλογραφικών βιβλίων με την συμπλήρωση διαφόρων μορφών, όπως έμπορος, λογιστής, δικηγόρος, ταξί, γιατρό κλπ.
ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Χρηματοδότηση-Τρόποι Πληρωμής

1.Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

2.Με δόσεις στο κέντρο μας

3.Kάντε κράτηση στα δωρεάν μαθήματα

4.Μέσω πιστωτικής κάρτας, έως και 6 άτοκες δόσεις για το Α4

5.Σε όλα τα σεμινάρια που παρακολουθούνται μέσω video, έκπτωση 10% με εξόφληση μετρητοίς.


Πιστοποιημένη Σχολή Λογιστών : Κε.Δι.Βι.Μ1 - ΕΟΠΠΕΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αριθμός Αδείας: Α/21666 - ΦΕΚ.3145/27.11.2012
Όλα τα σεμινάρια μας είναι επιδοτούμενα μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%, έως και 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε στη σελίδα «Δίδακτρα» στο πάνω μέρος του site μας.

Επίσης, μην ξεχάσετε να δείτε και τις προσφορές που έχουμε στη σελίδα «Προσφορές»

Ημερομηνίες Έναρξης

Κωδικός ΠρογράμματοςΤίτλος ΣεμιναρίουΔιάρκειαΗμερομηνία ΈναρξηςΣυνολικές ΏρεςΜέρες ΔιεξαγωγήςΏρες ΔιεξαγωγήςΑρχική ΤιμήΕργαζόμενοι & ΕταιρείεςΦοιτητές & Άνεργοι
Α4Σεμινάριο Ίδρυσης Λογιστικών Γραφείων 2 μήνεςΈναρξη:
23/09/2021
σε Αίθουσα ή Live Webinar ή Άμεσα μέσω Elearning
70 ΏρεςΤρ-Πεμ18:00-21:15700€550€490€
Αναλυτικά Όλες οι Ενάρξεις

Τα πρώτο μάθημα του σεμιναρίου ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οι σπουδαστές του σήμερα, οι επαγγελματίες του αύριο.

logo-faces

Ρένια Αλεξίου, Β.Λογιστή, 6/6/2020

“ Παρακολούθησα πρώτη φορά, μακροχρόνιο εξ αποστάσεως σεμινάριο, μπορώ να πω ότι ήταν πολύ καλύτερο από ότι περίμενα. Πολύ καλή επικοινωνία με την εισηγήτρια μέσω e-mails, άμεσες απαντήσεις. Άψογη διοργάνωση. Η ποιότητα του ήχου και της εικόνας αρκετά καλή. Μου δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσω από την επαρχία και ήταν σαν να ήμουν εκεί. ”
logo-faces

Αθηνά Τριανταφύλλου, Απόφοιτη ΑΕΙ, 19/5/2020

“ Εκπαιδευτικό κέντρο με αποτέλεσμα. Σαν απόφοιτη οικονομικής σχολής πανεπιστημίου ήθελα να μπω στην αγορά εργασίας. Ήθελε να μάθω μισθοδοσία, καταχωρήσεις, ΦΠΑ και ότι άλλο χρειαζόταν για να αποκτήσω όλες τις απαραίτητες γνώσεις. Επέλεξα το ολοκληρωμένο πακέτο σεμιναρίων του Power Tax Trianing και βρήκα δουλειά μέσα από την σχολή. Συνιστώ το Power-Tax-Training ανεπιφύλακτα. ”
logo-faces

Σοφία Χατζηδάκη, Λογίστρια, 11/5/2020

“ Το καλύτερο σεμινάριο εργατικών είναι στο Power Tax Training. Εξαιρετική η καθηγήτρια, απόλυτα κατανοητή και το προσωπικό πρόθυμο σε ότι και αν χρειάστηκα. ”
logo-faces

Κλειώ Σωτηρίου, Τελειόφοιτη Οικονομικής Σχολής, 3/3/2020

“ Επέλεξα να παρακολουθήσω στο Power Tax Training το σεμινάριο της Ναυτιλιακής Λογιστικής εξ αποστάσεως μιας και μένω εκτός Αθηνών. Το σεμινάριο ήταν κατατοπιστικότατο και η παρακολούθηση μέσω e-learning άρτια χωρίς κανένα τεχνικό θέμα. ”
logo-faces

Κατερίνα Φωτοπούλου, Β.Λογιστή, 18/2/2020

“ Εργάζομαι σαν βοηθός λογιστή τα τελευταία 3 χρόνια. Ήθελα να εκπαιδευτώ στους ισολογισμούς και σε όλες τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε χρήσης. Παρακολούθησα το σεμινάριο Α5.Κλείσιμο Ισολογισμού. Πολύ κατατοπιστικές οι σημειώσεις και είχα την βοήθεια του καθηγητή σε ότι και αν χρειάστηκα.  ”
logo-faces

Λεωνίδας Καλλιγάς, Λογιστής, 13/2/2020

"Άριστο εκπαιδευτικό Προσωπικό. Γνώστες του αντικειμένου που διδάσκεται. Πολύ καλό κέντρο εκπαίδευσης. Το συνιστώ σε όλους τους συναδέρφους μου."
logo-faces

Αναστασία Νικολάου, Ιδ. Υπάλληλος, 23/9/2019

“ Μόλις ξεκίνησα δουλειά σε ένα λογιστικό γραφείο και εκτελώ και χρέη γραμματειακής υποστήριξης. Δεν είχα ξαναεργαστεί ποτέ σαν γραμματέας. Βρήκα το σεμινάριο στο Ίντερνετ και αποφάσισα να κάνω το πρώτο δωρεάν μάθημα για να δω πως είναι. Τελικά το παρακολούθησα. Η καθηγήτρια άψογη. Ολοκληρωμένη παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων του σεμιναρίου. ”
logo-faces

Αλέξανδρος Στεφάνου, Οικονομολόγος, 30/08/2019

“ Συνιστώ σε όλους το Power-Tax-Trainingνα έρθουν αν θέλουν πραγματικά να μάθουν. Έκανα το Platinum Packet. Όλα τα σεμινάρια που περιείχε το πακέτο ήταν ενημερωμένο με τους τελευταίους λογιστικούς-φορολογικούς νόμους. Παρείχε εξειδικευμένες γνώσεις. Οι σημειώσεις που δόθηκαν στους συμμετέχοντες ήταν επαρκείς όπως και ο εξοπλισμός του τμήματος. Κάθε ένας από εμάς είχε προσωπικό laptop. To πρόγραμμα με βοήθησε στην καριέρα μου και αυξήθηκε το γνωστικό μου υπόβαθρο. Οι διδάσκοντες έκαναν εποικοδομητικά σχόλια και ήταν πάντα διαθέσιμοι για να μου απαντήσουν απορίες και να με βοηθήσουν. ”
logo-faces

Θανάσης Παππάς, Οικονομολόγος, 19/2/2019

“ Παρακολούθησα το σεμινάριο που αναφέρετε στο Cash Flow – Προϋπολογισμοί. Κατάλαβα τα πάντα γύρω από τον προϋπολογισμό. Αυτό δεν σημαίνει καλό μάθημα; Συγχαρητήρια στον καθηγητή που μας μετέδωσε τις γνώσεις του και στο Power-Tax-Training που μας προσφέρει ένα τέτοιο σεμινάριο. ”
logo-faces

Εβελίνα Λάρμου, Β. Λογιστή, 12/1/2019

“ Συνιστώ τα σεμινάρια του Power-Tax-Training σε όλους όσους θέλουν πραγματικές – πρακτικές – γνώσεις πάνω στον τομέα της Λογιστικής. Πραγματικά παραδείγματα. Πραγματικά παραστατικά. Πραγματικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων. ”
logo-faces

Αναστασία Παναγοπούλου, Οικονομολόγος, 8/7/2018

“ Εξαιρετικό κέντρο δια βίου μάθησης. Άριστο εκπαιδευτικό υλικό. Άρτια καταρτισμένοι καθηγητές. Οι καλύτεροι με διαφορά στον συγκεκριμένο κλάδο. Τα σεμινάρια που παρακολούθησα ήταν απλά τα καλύτερα. Συνιστώ ανεπιφύλακτα το Power-Tax-Training σε όποιον θέλει να λάβει ουσιαστική εκπαίδευση και να αποκτήσει επαγγελματικά εφόδια. ”
logo-faces

Γκριμέκη Αφροδίτη, Β.Λογιστή, 18/6/2018

"Δεν υπάρχει! Όλοι άψογοι! Η καθηγήτρια καταπληκτική κατά την γνώμη μου! Επέλεξα ένα ολοκληρωμένο πακέτο 4 σεμιναρίων το οποίο με το που προστέθηκε στο βιογραφικό μου αμέσως βρήκα δουλειά! Και ενώ έχω τελειώσει την παρακολούθηση, με στηρίζουν και στην νέα μου δουλειά ακόμη και σήμερα! Ευχαριστώ πάρα πολύ!"
logo-faces

Κοραλία Ιωαννίδη, Απόφοιτη ΑΕΙ, 30/5/2018

“ Τουρισμός. Το απόλυτο σεμινάριο για κάποιον που θέλει να εργαστεί πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ο καθηγητής, χρόνια στο επάγγελμα, άψογος. Το καλύτερο σεμινάριο που έχω παρακολουθήσει πάνω στον τουρισμό. Παρακολουθείστε το! ”
logo-faces

Νικόλαος Ανανιάδης, Ιδ. Υπάλληλος, 25/5/2018

“ Ήθελα να εκπαιδευτώ στο πρόγραμμα του DANAOS. Άριστη επιλογή για κάποιον που θέλει να μάθει το πρόγραμμα το σεμινάριο του Power-Tax-Training. Όπου και να έψαξα δεν βρήκα πουθενά που να μπορώ να το μάθω. Το συνιστώ σε όλους τους συναδέλφους που ασχολούνται με το πρόγραμμα στις ναυτιλιακές τους εταιρείες. ”
logo-faces

Άννα Ζαφειροπούλου, Φοιτήτρια, 3/3/2018

“ Μόλις τελείωσα τα μαθήματα του σεμιναρίου Α4 – Ίδρυση Λογιστικών Γραφείων, είμαι πολύ ευχαριστημένη, συμπληρώναμε πραγματικά έντυπα, παίρναμε στα χέρια μας πραγματικά παραστατικά, σαν να είμαστε λογιστές και όχι εκπαιδευόμενοι. Το συνιστώ σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με τα Β’ Κατηγορίας βιβλία το σεμινάριο. ”
logo-faces

Μαρίλη Καλημέρη, Λογίστρια, 25/2/2018

"Το συστήνω ανεπιφύλακτα! Έχει απίστευτα καταρτισμένους καθηγητές και το εκαπαιδευτικό τους υλικό καλύπτει όλες τις περιπτώσεις! Πρακτικά παραστατικά και πολλά παραδείγματα για την καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση του αντικειμένου! Πραγματικά βοηθάει όλους τους αποφοίτους οικονομικών σχολών οι οποίοι θέλουν να βρουν εργασία στον κλάδο καθώς επέχουν θέση προϋπηρεσίας! Να τους ευχηθώ να συνεχίσουν αυτό το έργο με την ίδια αφοσίωση!"
logo-faces

Θοδωρής Γιαννακόπουλος, Β.Λογιστή, 25/2/2018

“ Πολύ καλύτερο από πολλά μεταπτυχιακά γιατί μαθαίνεις πρακτικά και ουσιαστικά πράγματα πάνω στην καθημερινότητα κάθε επιχείρησης και τον τρόπο αντιμετώπισης λογιστικών εργασιών. ”
logo-faces

Μαρινέλλα Λένγκου, Β.Λογιστή, 15/2/2017

“ Αυτό που χαρακτηρίζει τo power tax training κατά την άποψη μου και την εμπειρία μου είναι ο επαγγελματισμός, η υπευθυνότητα, το εξειδικευμένο προσωπικό. Στόχος τους είναι να σε εντάξουν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, πράγμα που καταφέρνουν με μεγάλη επιτυχία. Τα οργανωμένα μαθήματα και ο τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων σου παρέχουν μια πλήρη εκπαίδευση. Μετά το τέλος των σεμιναρίων είσαι σε θέση να ανταπεξελθεις στις απαιτήσεις ενός λογιστηρίου. Τα σεμινάρια αξίζουν ανεπιφύλακτα!!!! ”
logo-faces

Στέφανος Φούντας, Λογιστής, 13/2/2017

“ Πρακτικά σεμινάρια που αξίζουν τον κόπο και τον χρόνο σου. Πραγματικοί επαγγελματίες. 100% value for money. ”
logo-faces

Εύα Παπαδήμα, Λογίστρια, 13/2/2017

“ Τα σεμινάρια γίνονται με πραγματικά λογιστικά στοιχεία από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους καθηγητές και αποκτάς εμπειρία σαν να δούλευες σε πραγματικό λογιστήριο. Εξαιρετικοί επαγγελματίες! “
logo-faces

Εύη Νίκου, Β.Λογιστή, 20/11/2016

“ Ξεκίνησα πολύ επιφυλακτικά στην αρχή να παρακολουθώ το σεμινάριο μηχανογραφημένης λογιστικής μέσω e-learning κυρίως λόγω του ότι εργάζομαι πολλές ώρες. Αφού έμεινα πλήρως ικανοποιημένη και καλυμμένη από τις παροχές, αποφάσισα πλέον να συνεχίσω την εκπαίδευσή μου με το ολοκληρωμένο πακέτο για να αποκτήσω ένα ακόμη πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Συνιστώ το Power-Tax-Training ανεπιφύλακτα. ”
logo-faces

Μαριάννα Στυλιανού, Λογίστρια, 1/3/2016

“ Είχα παρακολουθήσει το εισαγωγικό μάθημα και σε άλλο κέντρο πριν καταλήξω στο Power-Tax-Training. Δυστυχώς δεν ήξεραν τι σημαίνει εκπαίδευση. Τμήματα μικρά με 25 παιδιά. Εδώ τα τμήματα είναι μεγάλα, τα γραφεία άνετα και ο αριθμός των παιδιών μικρός. Έτσι, γίνεται το μάθημα καλύτερα. ”
logo-faces

Αριστείδης Αθανασίου, Φοιτητής, 9/2/2016

“ Τέλεια διοργάνωση σεμιναρίου, πολύ καλός ο καθηγητής. Η γραμματεία πολύ εξυπηρετική σε όλα.
Ο χώρος εξοπλισμένος με τελευταίας τεχνολογίας μέσα. ”
logo-faces

Mαργαρίτα Διαβάτη, Λογίστρια, 13/4/2016

“ Είμαι λογίστρια αρκετά χρόνια τώρα, και με τα ΕΛΠ άλλαξαν πολλά απ’ όσα γνώριζα. Επέλεξα το Γ2, που αναλύει όλες τις αλλαγές που επέφεραν τα ΕΛΠ. Ο καθηγητής πολύ καλός όπως και όλο το σεμινάριο. ”
logo-faces

Βασίλης Παπαδημητρίου, Απόφοιτος ΑΕΙ, 11/1/2016

“ Συγχαρητήρια στον απόλυτα καταρτισμένο καθηγητή του σεμιναρίου της Δημόσιας Λογιστικής. Δεν είχα ιδέα πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά με το τέλος των μαθημάτων απέκτησα πάρα πολλές γνώσεις. ”
logo-faces

Δημήτρης Παναγιώτου, Λογιστής, 15/1/2016

“ Παρακολούθησα το Γ5. Με το τέλος του σεμιναρίου έμαθα πραγματικά να αναλύω τους ισολογισμούς, τους αριθμοδείκτες και απέκτησα εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα που με ενδιαφέρει. Πολύ υψηλού επιπέδου ο εισηγητής. Γνώστης του αντικειμένου. Κρατούσε ζωντανό το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Ευχαριστούμε πολύ για όλες τις γνώσεις που μας προσφέρετε. ”
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ.!!

Συμπληρώστε τη φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για το σεμινάριο.

Φορμα Ενδιαφεροντος

Αποδοχή όρων χρήσης προσωπικών δεδομένων και περιορισμού ευθύνης του PTT *

Ναι

Εγγραφή στο newsletter του Power Tax Training *

Ναι

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας (email) και άλλα προσωπικά στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τη δήλωση απορρήτου (privacy) για αυτό τον ιστότοπο και δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση απορρήτου.

Διεύθυνση

Μαθιού Μακκά 1 & Ερυθρού Σταυρού 3
1ος Όροφος
115 26 Αμπελόκηποι
Δίπλα στο Μετρό Πανόρμου

Τηλεφωνικό Κέντρο

210-6231894, 210-6985315, 210-6916886

Οι Μεγαλύτερες Εταιρείες της Ελλάδας μας Εμπιστεύτηκαν για την Εκπαίδευση τους

Επαγγελματικά Σεμινάρια Λογιστικής