A2

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ

Στην Πράξη 100% Επίκαιρο Εργαστηριακό Σεμινάριο Μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη Νέα Εργατική Νομοθεσία Σεμινάριο Μισθοδοσίας, Ν.4093/2012, Ν.4046/2012, άρθρο 25 Ν.4208/18.11.2013, Ν.4144/2013 & Ν.4254/2014, Ν.4225/2014, έως & άρθρο 72 Ν.4331/2015, Ν.4611/2019 Επικαιροποιημένο με τις μεταβολές του νέου εργασιακού νόμου Ν.4808/2021 ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ!
Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα κατά το πρότυπο QTL της ACTA
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης από την ACTA

4 ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους

Φυσική Παρουσία

Τα Επαγγελματικά Σεμινάρια διεξάγονται στις Εγκαταστάσεις μας σε αίθουσες 8-15 ατόμων σε executive περιβάλλον. Διατηρούμε τα τμήματα μικρά για να μπορούμε να εστιάζουμε στην πρακτική εφαρμογή της ύλης μας σε κάθε συμμετέχοντα.

Live e-Learning

Σεμινάρια σχεδιασμένα εξαρχής για το elearning. Παρέχουμε απεριόριστη πρόσβαση για 1 έτος με απεριόριστες επαναλήψεις, ανανέωση της ύλης και υποστήριξη με την ολοκληρωμένη πλατφόρμα υποστήριξης (MELO)

Εξ'αποστάσεως

Βιντεοσκοπημένα - πρακτική γνώση βήμα βήμα με σεμινάρια σχεδιασμένα εξαρχής για το elearning. Έχουμε την καλύτερη, πιο πρακτική πλατφόρμα εκπαίδευσης στο elearning με διαφορά. Δείτε εδώ

Συνδυασμός

Μοναδική επιλογή που μόνο το Power Tax Training προσφέρει. Τα σεμινάρια χωρίζονται σε 3 φάσεις, εκπαίδευση στην αίθουσα, επανάληψη μέσω elearning και προσωποποιημένη εφαρμογή της γνώσης με Test & Κουίζ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Αναλυτικά οι θεματικές & το περιεχόμενο του σεμιναρίου

Επικαιροποιημένο σεμινάριο με όλες τις αλλαγές που επιφέρει ο νέος εργασιακός νόμος 4808/19.6.2021

Κωδικοποίηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την κατάργηση διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών και τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης των εργατοτεχνιτών, την υπερωρία, τις άδειες που σχετίζονται με την προστασία της οικογένειας, την άδεια άνευ αποδοχών, το χρονικό όριο εξάντλησης ετήσιας άδειας, τις αργίες, τις εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας, την παροχή πρόσθετης εργασίας από εργαζομένους μερικής απασχόλησης, την απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής εργασίας μετά την προμήνυση καταγγελίας, την τηλεεργασία και τις ψηφιακές πλατφόρμες, την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

 • Όλες οι πρόσφατες αλλαγές στο Π.Σ. Εργάνη και τα νέα Έντυπα
 • Συμβάσεις αορίστου, ορισμένου χρόνου
 • Μερική και εκ περιτροπής απασχόληση βάσει του Ν.4808/2021
 • Πλαίσιο καταγγελίας συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου, οικειοθελής αποχώρηση
 • Ετήσια άδεια (χρόνος χορήγησης), Ε11
 • Ειδικές άδειες, άδειες άνευ αποδοχών
 • Άδειες σχετικά με την προστασία της οικογένειας
 • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας - Ποιες είναι σε ισχύ
 • Αποδοχές, μισθοί, επιδόματα, νόμιμες προσαυξήσεις
 • Ε13: Δήλωση Εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων
 • Συνδυασμός αποχής από την εργασίας με την οικειοθελή αποχώρηση
 • Πρακτική Άσκηση & Μαθητεία
 • Δανεισμός Εργαζομένου
 • Χρονικά όρια εργασίας

Α. Εισαγωγικές Έννοιες-Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Το νέο πλαίσιο μετά την ΕΓΣΣΕ του 2021

 • Α.2.1 Έννοια διακρίσεις συμβάσεις εργασίας (εξαρτημένης εργασίας-ανεξάρτητων υπηρεσιών)
 • Α.2.2 Διακρίσεις μισθωτών (υπάλληλοι εργάτες)
 • Α.2.3 Σύνοψη σύμβαση εργασίας (προϋποθέσεις έγκυρης σύμβασης)
 • Α.2.4 Σύμβαση ορισμένου-αορίστου χρόνου, σύμβαση έργου
 • Α.2.5 Ένταξη σε συλλογική σύμβαση εργασίας (κλαδική, εργασιακή ή άλλη)
 • Α.2.6 Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας για τα εισοδήματα από Μισθωτή Εργασία

A2.7. Απογραφή Οντότητας σε ΕΦΚΑ - Επικουρικά Ταμεία

 • Α.2.8 Διαδικασία και συμπλήρωση Εντύπων σε Κοινές Επιχειρήσεις
 • Α.2.9 Διαδικασία και συμπλήρωση Εντύπων σε Οικοδομικές Επιχειρήσεις
 • A2.10. Υποχρεώσεις Υπαλλήλου Μισθοδοσίας κατά την Πρόληψη

  • Α.2.11 Συμβάσεις εργασίας – Πρόσληψη Συμπλήρωση Εντύπων Ε3, Ε4 – Έννοιες Υπαλλήλου – Εργάτη (χρονικά περιθώρια πρόσληψης)
  • Α.2.12 Διαδικασίες με Ο.Α.Ε.Δ., Επ. Εργασίας, Ι.Κ.Α.-ΕΦΚΑ
  • Α.2.13 Ωράρια εργασίας – μεταβολές
  • Α.2.14 Μισθωτοί – Χρονικά όρια εργασίας συμπληρωμένα υποδείγματα
  • Α.2.15 Μισθοδοσία, Εύρεση Μισθού, ΚΑΔ. Ειδικότητας
  • Α.2.16 Γιατρός Εργασίας, Τεχνικός Ασφαλείας
  • Α.2.17 Αποδοχές (Ημ/σθιο, Ωρομίσθιο, Απουσίες, Συστήματα εργασίας, Υπερωρίες, Υπερεργασία κ.λ.π)
  • Α.2.18 Κρατήσεις για φόρο, ασφαλιστικά Ταμεία

  Α2.19. Αμοιβή της Εργασίας

  • Α.2.20 Εκτός έδρας – Υπερωρίες – Δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα – Επιδόματα
  • Α.2.21 Ωρομίσθιο, Ημερομίσθιο
  • Α.2.22 Αποζημίωση απολυόμενων – Καταγγελία σύμβασης – Διαθεσιμότητα – Ε6
  • Α.2.23 Ημέρες υποχρεωτικής-προαιρετικής αδείας – Άνευ αποδοχών - Ε11
  • Α.2.24 Ασθένεια, μητρότητα, στράτευση
  • Α.2.25 Επίδομα Ισολογισμού
  • Α.2.26 Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας, Στράτευση
  • Α.2.27 Αποδοχές που υπόκεινται σε εισφορές, χρόνος καταβολής εισφορών
  • Α.2.28 Προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ
  • Α.2.29 Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Α.Π.Δ (ΙΚΑ)
  • Α.2.30 Νέος Εργατικός Νόμος 4808/2021
  • Επίκαιρα Θέματα: Εργόσημο, Σερβιτόροι, Οικοδομοτεχνικά, Οικόσιτο Προσωπικό
  • Α2.31 Ποινολόγιο, Πρόστιμα της Εργατικής Νομοθεσίας

  • Α.2.32 Πρόστιμο σε εκπρόθεσμη υποβολή πρόσληψης
  • Α.2.33 Πρόστιμο σε απασχόληση επιδοτούμενου ανέργου
  • Α.2.34 Πίνακας ανά παράβαση και πρόστιμο
  • Α.2.35 Δυνατότητα άσκησης προσφυγής από τις επιχειρήσεις
  • Α.2.36 Άσκηση αιτήσεων θεραπείας

  Α2.37. Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ

  • Α.2.38 Εκμάθηση υποβολής Εντύπων σε ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ
  • Α.2.39 Τι θα ελέγχεται οπωσδήποτε πριν την Οριστικοποίηση

Α2.40. Λύση Σύμβασης Εργασίας, Έντυπα Ε5: Οικειοθελής, Ε6: Απόλυση, Ε7: Λήξη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου

 • Α.2.41 Καταγγελία σύμβασης εργασίας, Συμπλήρωση εντύπου καταγγελίας Ε6 - ΕΡΓΑΝΗ, πραγματικές εφαρμογές
 • Α.2.42 Υπολογισμός και καταβολή της αποζημίωσης, Απαγόρευση απόλυσης, Περιορισμός αποζημίωσης
 • Α.2.43 Οικειοθελής αποχώρηση, Γνωστοποίηση στο ΕΡΓΑΝΗ
 • Α.2.44 Αποχώρηση προς συνταξιοδότηση
 • Α.2.45 Ομαδικές απολύσεις
 • Α.2.46 Αναλυτικά Υποδείγματα για κάθε περίπτωση, Διευκρινίσεις ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων Ε3-Ε13, κρίσιμα σημεία ελέγχου
 • Α.2.47 Τεστ Πιστοποίησης

Α2.48. Πρακτικά Παραδείγματα - Εργαστήριου σε Πραγματικά Δεδομένα

 • Α.2.49 Αναλυτικοί υπολογισμοί, παραδείγματα
 • Α.2.50 Νόμιμες & Καταβαλλόμενες Αποδοχές , Δώρα, Επιδόματα
 • Α.2.51 Υπολογισμός εμμίσθου, ημερομισθίου, ωρομισθίου,
 • Α.2.52 Υπολογισμός μερικής & εκ περιτροπής απασχόλησης,
 • Α.2.53 Αποδείξεις Πληρωμών, Βεβαιώσεις Αποδοχών,
 • Α.2.54 Έλεγχος Μισθοδοτικών Καταστάσεων & Λοιπές Εκτυπώσεις
 • Α.2.55 Άδεια, επίδομα και αποδοχές άδειας μισθωτών
 • Α.2.56 Γονική άδεια, Ασθένεια, Άδεια γάμου κ.λ.π.
 • Α.2.57 Ημέρες υποχρεωτικής αργίας
 • Α.2.58 Ετεροχρονισμένη & βραχεία Ασθένεια, αφαίρεση επιδ. μητρότητας
 • Α.2.59 Μονοήμερες άδειες, άνευ αποδοχών, βιβλίο αδειών, μεταφορά αδείας
 • Α.2.60 Πλήρης σε μερική απασχόληση, διαδοχικές συμβάσεις, δανεισμός
 • Α.2.61 Bonus, Χειρισμός Υπερωριών
 • Α.2.62 Μειωμένο Ωράριο
 • Α.2.63 Μείωση Προσωπικού, Λύσεις Προβλήματα Διαδικασίες
 • Α.2.64 Πρακτική ΤΕΙ
 • Α.2.65 Τεστ Πιστοποίησης
 • Α2.66. Τα 20 απαραίτητα έγγραφα σε Ελέγχους ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ

  • Α.2.67 Πίνακας με τα 20 απαραίτητα που θα σας ζητήσει ο έλεγχος, με όλες τις απαραίτητες υποδείξεις - τι να προσέξετε και τι να αποφύγετε
  • Α.2.68 Συμπληρωμένα Υποδείγματα με τα 20 απαραίτητα που θα σας ζητήσει ο έλεγχος,
  • Α2.69. ΕΦΚΑ: όλα τα βήματα για την Ηλεκτρονική αίτηση Συνταξιοδότησης

   • Α.2.70 Καταμέτρηση Ενσήμων μέσα από το πληροφοριακό σύστημα atlas
   • Α.2.71 Νέα όρια Ηλικίας, πλήρης και μειωμένη σύνταξη
   • Α.2.72 Σύνταξη μετόχου Α.Ε., ΕΠΕ
   • Α.2.73 Αναλυτικοί Πίνακες για πλήρη και μειωμένη σύνταξη
   • Α2.74. Ειδικά Θέματα

    • Α.2.75 Τίτλος Κτήσης
    • Α.2.76 Άρθρο 39 - ΔΠΥ (μπλοκάκι)
    • Α.2.77 Παροχή σε Είδος ΕΙΧ
    • Α.2.78 ΟΑΕΕ
    • Α.2.79 Αμοιβές ΔΣ
    • Α.2.80 ΕΦΚΑ - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
    • Α.2.81 Ασφάλιση των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και Ν.Π.Ι.Δ. δικηγόρων με έμμισθη εντολή
    • Α.2.82 Ασφάλιση των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών
Το πρόγραμμα που διδάσκεται και χορηγείται στο συγκεκριμένο σεμινάριο είναι της Εpsilon.Τα προγράμματα που διδάσκονται στα σεμινάριά μας είναι:


      

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Επαγγελματίες Καθηγητές με Μεγάλη Εργασιακή και Διδακτική Εμπειρία.

Θωμας Κολιοθωμας

Φοροτεχνικός με 28 χρόνια εμπειρίας, Α΄Τάξης, Ιδιοκτήτης λογιστικού Γραφείου, Partner της E.F.M., με πολύχρονη εμπειρία σε ελληνικές & θυγατρικές Εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς, Δ/νων σύμβουλος του power-tax, Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Power-tax-training.

Βασιλικη Σουρεα

Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης, Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων, Με 25 έτη Προϋπηρεσία και μεγάλη διδακτική Εμπειρία. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού της Νομικής του Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αρθρογράφος στο λογιστικό και Φορολογικό portal Power-Tax.gr

Αθανασιος Δημητρακακης

Εργατολόγος, τ.Δ/ντής Yπουργείου Eργασίας-Τμήμα Εργατικών με 30ετή εμπειρίαΓιατι Εμας

10 Λόγοι για να Επιλέξετε το Συγκεκριμένο Σεμινάριο.

Προσωπικός Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

τόσο κατά την επιλογή του προγράμματος όσο και κατά την υλοποίηση του προγράμματος, με απώτερο σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση.

Εγγύηση Καλύτερης Τιμής

Εάν βρείτε χαμηλότερη τιμή με τις ίδιες ώρες και την ίδια ύλη, σας πληρώνουμε τη διαφορά. Εκπτώσεις δίδονται και στους συμμετέχοντες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν περισσότερα του ενός σεμιναρίου.

Τρόπος Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση γίνεται με ατομικό Η/Υ στον κάθε σπουδαστή μας και με πρακτικές εφαρμογές σε excel και word.

Πρακτική Εξάσκηση

Εντελώς Δωρεάν: Δυνατότητα επιπλέον καθημερινής πρακτικής εξάσκησης στα εργαστήριά μας και τα προγράμματα μας κλείνοντας ραντεβού με τη γραμματεία μας.

Επιδοτούμενο

Τα σεμινάρια επιδοτούνται για εργαζομένους μέσω:
ΛΑΕΚ - Ο.Α.Ε.Δ - 0,24 %

Πλήρως Επικαιροποιημένο

Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και με όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2021.

Βεβαίωση Σπουδών

Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666- ΦΕΚ.3145/27.11.2012).

Εκπαιδευτικό Υλικό

Το εκπαιδευτικό μας υλικό αποτελείται από 12 φυλλάδια, 1000 σελίδων συνολικά, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές, από το οποίο το 70% αποτελεί εργαστηριακή-πρακτική εκπαίδευση και το 30% θεωρία.

O Ακαδημαϊκός μας σύμβουλος

Κος Κολιοθωμάς Θωμάς και οι συνεργάτες του θα έχουν προσωπική συνέντευξη μαζί σου για την καθοδήγηση σου για τα μετέπειτα επαγγελματικά σου Βήματα.

Ολιγομελή Τμήματα

Τμήματα από 8 έως 15 άτομα σε άρτια εξοπλισμένες αίθουσες και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό.Η εκπαίδευση γίνεται με ατομικό Η/Υ στον κάθε σπουδαστή μας.

5
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1000
ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΛΗΣ
70
Ωρες
2
Μηνες

Σε Ποιους Απευθύνεται

1. Αποφοίτους Λυκείου, Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ.
2. Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών ATEI, AEI
3. Φοιτητές, σπουδαστές οικονομικής κατεύθυνσης
4. Αποφοίτους Κολεγίων - ΙΕΚ, 5. Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων
6. Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών & Πρ/νους Λογιστηρίου

Επαγγελματικά Οφέλη

Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων Μισθοδοσίας από την αρχή έως το τέλος, με πραγματικά δεδομένα, χειρόγραφα & Μηχανογραφημένα με απόλυτα κατανοητό τρόπο, με την χρήση εκτεταμένων παραδειγμάτων και ασκήσεων, οι οποίες θα σας βοηθήσουν στην Ουσιαστική Αναβάθμιση των επαγγελματικών σας προσόντων. ΓΙΝΕ ΕΣΥ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Χρηματοδότηση-Τρόποι Πληρωμής

1.Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

2.Με δόσεις στο κέντρο μας

3.Kάντε κράτηση στο δωρεάν μάθημα

4.Μέσω πιστωτικής κάρτας, έως και 6 άτοκες δόσεις για το Α2

5.Σε όλα τα σεμινάρια που παρακολουθούνται μέσω video, έκπτωση 10% με εξόφληση μετρητοίς.


Πιστοποιημένη Σχολή Λογιστών : Κε.Δι.Βι.Μ1 - ΕΟΠΠΕΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αριθμός Αδείας: Α/21666 - ΦΕΚ.3145/27.11.2012
Όλα τα σεμινάρια μας είναι επιδοτούμενα μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%, έως και 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε στη σελίδα «Δίδακτρα» στο πάνω μέρος του site μας.

Επίσης, μην ξεχάσετε να δείτε και τις προσφορές που έχουμε στη σελίδα «Προσφορές»

Αποκτήστε αναγνωρισμένη πιστοποίηση από την ΑCΤΑ

Αποκτήστε βεβαίωση παρακολούθησης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επ.2

Ημερομηνίες Έναρξης

Κωδικός ΠρογράμματοςΤίτλος ΣεμιναρίουΔιάρκειαΗμερομηνία ΈναρξηςΣυνολικές ΏρεςΜέρες ΔιεξαγωγήςΏρες ΔιεξαγωγήςΑρχική ΤιμήΕργαζόμενοι & ΕταιρείεςΦοιτητές & Άνεργοι
Α2Εργατικών - Μισθοδοσίας με Η/Υ & Χειρόγραφα2 μήνεςΈναρξη:
29/07/2021 Άμεσα μέσω Elearning
70 ΏρεςΤρ-Πεμ18:00-21:15700€550€490€
Α2Εργατικών - Μισθοδοσίας με Η/Υ & Χειρόγραφα2 μήνεςΈναρξη:
08/09/2021
σε Αίθουσα ή Live Webinar ή Άμεσα μέσω Elearning
70 ΏρεςΔευτ-Τετ18:00-21:15700€550€490€
Α2Εργατικών - Μισθοδοσίας με Η/Υ & Χειρόγραφα3 μήνεςΈναρξη:
02/10/2021
σε Αίθουσα ή Live Webinar ή Άμεσα μέσω Elearning
70 ΏρεςΣάββατο10:00-14:30700€550€490€
Αναλυτικά Όλες οι Ενάρξεις

Τα πρώτo μάθημα του σεμιναρίου ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οι σπουδαστές του σήμερα, οι επαγγελματίες του αύριο.

logo-faces

Ρένια Αλεξίου, Β.Λογιστή, 6/6/2020

“ Παρακολούθησα πρώτη φορά, μακροχρόνιο εξ αποστάσεως σεμινάριο, μπορώ να πω ότι ήταν πολύ καλύτερο από ότι περίμενα. Πολύ καλή επικοινωνία με την εισηγήτρια μέσω e-mails, άμεσες απαντήσεις. Άψογη διοργάνωση. Η ποιότητα του ήχου και της εικόνας αρκετά καλή. Μου δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσω από την επαρχία και ήταν σαν να ήμουν εκεί. ”
logo-faces

Αθηνά Τριανταφύλλου, Απόφοιτη ΑΕΙ, 19/5/2020

“ Εκπαιδευτικό κέντρο με αποτέλεσμα. Σαν απόφοιτη οικονομικής σχολής πανεπιστημίου ήθελα να μπω στην αγορά εργασίας. Ήθελε να μάθω μισθοδοσία, καταχωρήσεις, ΦΠΑ και ότι άλλο χρειαζόταν για να αποκτήσω όλες τις απαραίτητες γνώσεις. Επέλεξα το ολοκληρωμένο πακέτο σεμιναρίων του Power Tax Trianing και βρήκα δουλειά μέσα από την σχολή. Συνιστώ το Power-Tax-Training ανεπιφύλακτα. ”
logo-faces

Σοφία Χατζηδάκη, Λογίστρια, 11/5/2020

“ Το καλύτερο σεμινάριο εργατικών είναι στο Power Tax Training. Εξαιρετική η καθηγήτρια, απόλυτα κατανοητή και το προσωπικό πρόθυμο σε ότι και αν χρειάστηκα. ”
logo-faces

Κλειώ Σωτηρίου, Τελειόφοιτη Οικονομικής Σχολής, 3/3/2020

“ Επέλεξα να παρακολουθήσω στο Power Tax Training το σεμινάριο της Ναυτιλιακής Λογιστικής εξ αποστάσεως μιας και μένω εκτός Αθηνών. Το σεμινάριο ήταν κατατοπιστικότατο και η παρακολούθηση μέσω e-learning άρτια χωρίς κανένα τεχνικό θέμα. ”
logo-faces

Κατερίνα Φωτοπούλου, Β.Λογιστή, 18/2/2020

“ Εργάζομαι σαν βοηθός λογιστή τα τελευταία 3 χρόνια. Ήθελα να εκπαιδευτώ στους ισολογισμούς και σε όλες τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε χρήσης. Παρακολούθησα το σεμινάριο Α5.Κλείσιμο Ισολογισμού. Πολύ κατατοπιστικές οι σημειώσεις και είχα την βοήθεια του καθηγητή σε ότι και αν χρειάστηκα.  ”
logo-faces

Λεωνίδας Καλλιγάς, Λογιστής, 13/2/2020

"Άριστο εκπαιδευτικό Προσωπικό. Γνώστες του αντικειμένου που διδάσκεται. Πολύ καλό κέντρο εκπαίδευσης. Το συνιστώ σε όλους τους συναδέρφους μου."
logo-faces

Αναστασία Νικολάου, Ιδ. Υπάλληλος, 23/9/2019

“ Μόλις ξεκίνησα δουλειά σε ένα λογιστικό γραφείο και εκτελώ και χρέη γραμματειακής υποστήριξης. Δεν είχα ξαναεργαστεί ποτέ σαν γραμματέας. Βρήκα το σεμινάριο στο Ίντερνετ και αποφάσισα να κάνω το πρώτο δωρεάν μάθημα για να δω πως είναι. Τελικά το παρακολούθησα. Η καθηγήτρια άψογη. Ολοκληρωμένη παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων του σεμιναρίου. ”
logo-faces

Αλέξανδρος Στεφάνου, Οικονομολόγος, 30/08/2019

“ Συνιστώ σε όλους το Power-Tax-Trainingνα έρθουν αν θέλουν πραγματικά να μάθουν. Έκανα το Platinum Packet. Όλα τα σεμινάρια που περιείχε το πακέτο ήταν ενημερωμένο με τους τελευταίους λογιστικούς-φορολογικούς νόμους. Παρείχε εξειδικευμένες γνώσεις. Οι σημειώσεις που δόθηκαν στους συμμετέχοντες ήταν επαρκείς όπως και ο εξοπλισμός του τμήματος. Κάθε ένας από εμάς είχε προσωπικό laptop. To πρόγραμμα με βοήθησε στην καριέρα μου και αυξήθηκε το γνωστικό μου υπόβαθρο. Οι διδάσκοντες έκαναν εποικοδομητικά σχόλια και ήταν πάντα διαθέσιμοι για να μου απαντήσουν απορίες και να με βοηθήσουν. ”
logo-faces

Θανάσης Παππάς, Οικονομολόγος, 19/2/2019

“ Παρακολούθησα το σεμινάριο που αναφέρετε στο Cash Flow – Προϋπολογισμοί. Κατάλαβα τα πάντα γύρω από τον προϋπολογισμό. Αυτό δεν σημαίνει καλό μάθημα; Συγχαρητήρια στον καθηγητή που μας μετέδωσε τις γνώσεις του και στο Power-Tax-Training που μας προσφέρει ένα τέτοιο σεμινάριο. ”
logo-faces

Εβελίνα Λάρμου, Β. Λογιστή, 12/1/2019

“ Συνιστώ τα σεμινάρια του Power-Tax-Training σε όλους όσους θέλουν πραγματικές – πρακτικές – γνώσεις πάνω στον τομέα της Λογιστικής. Πραγματικά παραδείγματα. Πραγματικά παραστατικά. Πραγματικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων. ”
logo-faces

Αναστασία Παναγοπούλου, Οικονομολόγος, 8/7/2018

“ Εξαιρετικό κέντρο δια βίου μάθησης. Άριστο εκπαιδευτικό υλικό. Άρτια καταρτισμένοι καθηγητές. Οι καλύτεροι με διαφορά στον συγκεκριμένο κλάδο. Τα σεμινάρια που παρακολούθησα ήταν απλά τα καλύτερα. Συνιστώ ανεπιφύλακτα το Power-Tax-Training σε όποιον θέλει να λάβει ουσιαστική εκπαίδευση και να αποκτήσει επαγγελματικά εφόδια. ”
logo-faces

Γκριμέκη Αφροδίτη, Β.Λογιστή, 18/6/2018

"Δεν υπάρχει! Όλοι άψογοι! Η καθηγήτρια καταπληκτική κατά την γνώμη μου! Επέλεξα ένα ολοκληρωμένο πακέτο 4 σεμιναρίων το οποίο με το που προστέθηκε στο βιογραφικό μου αμέσως βρήκα δουλειά! Και ενώ έχω τελειώσει την παρακολούθηση, με στηρίζουν και στην νέα μου δουλειά ακόμη και σήμερα! Ευχαριστώ πάρα πολύ!"
logo-faces

Κοραλία Ιωαννίδη, Απόφοιτη ΑΕΙ, 30/5/2018

“ Τουρισμός. Το απόλυτο σεμινάριο για κάποιον που θέλει να εργαστεί πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ο καθηγητής, χρόνια στο επάγγελμα, άψογος. Το καλύτερο σεμινάριο που έχω παρακολουθήσει πάνω στον τουρισμό. Παρακολουθείστε το! ”
logo-faces

Νικόλαος Ανανιάδης, Ιδ. Υπάλληλος, 25/5/2018

“ Ήθελα να εκπαιδευτώ στο πρόγραμμα του DANAOS. Άριστη επιλογή για κάποιον που θέλει να μάθει το πρόγραμμα το σεμινάριο του Power-Tax-Training. Όπου και να έψαξα δεν βρήκα πουθενά που να μπορώ να το μάθω. Το συνιστώ σε όλους τους συναδέλφους που ασχολούνται με το πρόγραμμα στις ναυτιλιακές τους εταιρείες. ”
logo-faces

Άννα Ζαφειροπούλου, Φοιτήτρια, 3/3/2018

“ Μόλις τελείωσα τα μαθήματα του σεμιναρίου Α4 – Ίδρυση Λογιστικών Γραφείων, είμαι πολύ ευχαριστημένη, συμπληρώναμε πραγματικά έντυπα, παίρναμε στα χέρια μας πραγματικά παραστατικά, σαν να είμαστε λογιστές και όχι εκπαιδευόμενοι. Το συνιστώ σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με τα Β’ Κατηγορίας βιβλία το σεμινάριο. ”
logo-faces

Μαρίλη Καλημέρη, Λογίστρια, 25/2/2018

"Το συστήνω ανεπιφύλακτα! Έχει απίστευτα καταρτισμένους καθηγητές και το εκαπαιδευτικό τους υλικό καλύπτει όλες τις περιπτώσεις! Πρακτικά παραστατικά και πολλά παραδείγματα για την καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση του αντικειμένου! Πραγματικά βοηθάει όλους τους αποφοίτους οικονομικών σχολών οι οποίοι θέλουν να βρουν εργασία στον κλάδο καθώς επέχουν θέση προϋπηρεσίας! Να τους ευχηθώ να συνεχίσουν αυτό το έργο με την ίδια αφοσίωση!"
logo-faces

Θοδωρής Γιαννακόπουλος, Β.Λογιστή, 25/2/2018

“ Πολύ καλύτερο από πολλά μεταπτυχιακά γιατί μαθαίνεις πρακτικά και ουσιαστικά πράγματα πάνω στην καθημερινότητα κάθε επιχείρησης και τον τρόπο αντιμετώπισης λογιστικών εργασιών. ”
logo-faces

Μαρινέλλα Λένγκου, Β.Λογιστή, 15/2/2017

“ Αυτό που χαρακτηρίζει τo power tax training κατά την άποψη μου και την εμπειρία μου είναι ο επαγγελματισμός, η υπευθυνότητα, το εξειδικευμένο προσωπικό. Στόχος τους είναι να σε εντάξουν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, πράγμα που καταφέρνουν με μεγάλη επιτυχία. Τα οργανωμένα μαθήματα και ο τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων σου παρέχουν μια πλήρη εκπαίδευση. Μετά το τέλος των σεμιναρίων είσαι σε θέση να ανταπεξελθεις στις απαιτήσεις ενός λογιστηρίου. Τα σεμινάρια αξίζουν ανεπιφύλακτα!!!! ”
logo-faces

Στέφανος Φούντας, Λογιστής, 13/2/2017

“ Πρακτικά σεμινάρια που αξίζουν τον κόπο και τον χρόνο σου. Πραγματικοί επαγγελματίες. 100% value for money. ”
logo-faces

Εύα Παπαδήμα, Λογίστρια, 13/2/2017

“ Τα σεμινάρια γίνονται με πραγματικά λογιστικά στοιχεία από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους καθηγητές και αποκτάς εμπειρία σαν να δούλευες σε πραγματικό λογιστήριο. Εξαιρετικοί επαγγελματίες! “
logo-faces

Εύη Νίκου, Β.Λογιστή, 20/11/2016

“ Ξεκίνησα πολύ επιφυλακτικά στην αρχή να παρακολουθώ το σεμινάριο μηχανογραφημένης λογιστικής μέσω e-learning κυρίως λόγω του ότι εργάζομαι πολλές ώρες. Αφού έμεινα πλήρως ικανοποιημένη και καλυμμένη από τις παροχές, αποφάσισα πλέον να συνεχίσω την εκπαίδευσή μου με το ολοκληρωμένο πακέτο για να αποκτήσω ένα ακόμη πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Συνιστώ το Power-Tax-Training ανεπιφύλακτα. ”
logo-faces

Μαριάννα Στυλιανού, Λογίστρια, 1/3/2016

“ Είχα παρακολουθήσει το εισαγωγικό μάθημα και σε άλλο κέντρο πριν καταλήξω στο Power-Tax-Training. Δυστυχώς δεν ήξεραν τι σημαίνει εκπαίδευση. Τμήματα μικρά με 25 παιδιά. Εδώ τα τμήματα είναι μεγάλα, τα γραφεία άνετα και ο αριθμός των παιδιών μικρός. Έτσι, γίνεται το μάθημα καλύτερα. ”
logo-faces

Αριστείδης Αθανασίου, Φοιτητής, 9/2/2016

“ Τέλεια διοργάνωση σεμιναρίου, πολύ καλός ο καθηγητής. Η γραμματεία πολύ εξυπηρετική σε όλα.
Ο χώρος εξοπλισμένος με τελευταίας τεχνολογίας μέσα. ”
logo-faces

Mαργαρίτα Διαβάτη, Λογίστρια, 13/4/2016

“ Είμαι λογίστρια αρκετά χρόνια τώρα, και με τα ΕΛΠ άλλαξαν πολλά απ’ όσα γνώριζα. Επέλεξα το Γ2, που αναλύει όλες τις αλλαγές που επέφεραν τα ΕΛΠ. Ο καθηγητής πολύ καλός όπως και όλο το σεμινάριο. ”
logo-faces

Βασίλης Παπαδημητρίου, Απόφοιτος ΑΕΙ, 11/1/2016

“ Συγχαρητήρια στον απόλυτα καταρτισμένο καθηγητή του σεμιναρίου της Δημόσιας Λογιστικής. Δεν είχα ιδέα πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά με το τέλος των μαθημάτων απέκτησα πάρα πολλές γνώσεις. ”
logo-faces

Δημήτρης Παναγιώτου, Λογιστής, 15/1/2016

“ Παρακολούθησα το Γ5. Με το τέλος του σεμιναρίου έμαθα πραγματικά να αναλύω τους ισολογισμούς, τους αριθμοδείκτες και απέκτησα εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα που με ενδιαφέρει. Πολύ υψηλού επιπέδου ο εισηγητής. Γνώστης του αντικειμένου. Κρατούσε ζωντανό το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Ευχαριστούμε πολύ για όλες τις γνώσεις που μας προσφέρετε. ”
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ.!!

Συμπληρώστε τη φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για το σεμινάριο.

Φορμα Ενδιαφεροντος

Αποδοχή όρων χρήσης προσωπικών δεδομένων και περιορισμού ευθύνης του PTT *

Ναι

Εγγραφή στο newsletter του Power Tax Training *

Ναι

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας (email) και άλλα προσωπικά στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τη δήλωση απορρήτου (privacy) για αυτό τον ιστότοπο και δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση απορρήτου.

Διεύθυνση

Μαθιού Μακκά 1 & Ερυθρού Σταυρού 3
1ος Όροφος
115 26 Αμπελόκηποι
Δίπλα στο Μετρό Πανόρμου

Τηλεφωνικό Κέντρο

210-6231894, 210-6985315, 210-6916886

Οι Μεγαλύτερες Εταιρείες της Ελλάδας μας Εμπιστεύτηκαν για την Εκπαίδευση τους

Επαγγελματικά Σεμινάρια Λογιστικής