Δ3

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

Α. Τιμολόγηση - Φορολογική Τήρηση Αποθήκης ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ!
Β. Διαχείριση Αποθήκης Γ. Εξοπλισμός Αποθήκης

4 ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους

Φυσική Παρουσία

Τα Επαγγελματικά Σεμινάρια διεξάγονται στις Εγκαταστάσεις μας σε αίθουσες 8-15 ατόμων σε executive περιβάλλον. Διατηρούμε τα τμήματα μικρά για να μπορούμε να εστιάζουμε στην πρακτική εφαρμογή της ύλης μας σε κάθε συμμετέχοντα.

Live e-Learning

Σεμινάρια σχεδιασμένα εξαρχής για το elearning. Παρέχουμε απεριόριστη πρόσβαση για 1 έτος με απεριόριστες επαναλήψεις, ανανέωση της ύλης και υποστήριξη με την ολοκληρωμένη πλατφόρμα υποστήριξης (MELO)

Εξ'αποστάσεως

Βιντεοσκοπημένα - πρακτική γνώση βήμα βήμα με σεμινάρια σχεδιασμένα εξαρχής για το elearning. Έχουμε την καλύτερη, πιο πρακτική πλατφόρμα εκπαίδευσης στο elearning με διαφορά. Δείτε εδώ

Συνδυασμός

Μοναδική επιλογή που μόνο το Power Tax Training προσφέρει. Τα σεμινάρια χωρίζονται σε 3 φάσεις, εκπαίδευση στην αίθουσα, επανάληψη μέσω elearning και προσωποποιημένη εφαρμογή της γνώσης με Test & Κουίζ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Αναλυτικά οι θεματικές & το περιεχόμενο του σεμιναρίου

Σκοπός

Το Ιδανικό σεμινάριο για τους σύγχρονους αποθηκάριους.

Πλήρης κατανόηση της λειτουργίας μιας σύγχρονης αποθήκης με λεπτομερή ανάλυση όλων των διαδικασιών παραλαβής, τοποθέτησης, ετοιμασίας παραγγελιών, τιμολόγησης, απογραφής και ασφάλειας της αποθήκης.

Θα μάθετε πώς να βελτιώσετε την παραγωγικότητα όλων των τμημάτων την μέτρηση των αποθεμάτων, την παραγωγικότητα, την αξιοποίηση του χώρου την εξυπηρέτηση των πελατών και τέλος την μείωση του κόστους λειτουργίας.

Θεματικές Ενότητες

Α. Τιμολόγηση – Φορολογική Τήρησης Αποθήκης

 • Ποια είναι τα Φορολογικά Παραστατικά που χρησιμοποιούνται για την διακίνηση αγαθών – λίστα ανά υπόχρεο.
 • Περιεχόμενο Τιμολογίου – Δεδομένα συναλλαγής.
 • Περιεχόμενο των Φορολογικών στοιχείων Διακίνησης (Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο, Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών)
 • Τι νοούνται πλήρη στοιχεία συμβαλλομένων.
 • Πότε εκδίδονται τα Τιμολόγια
 • Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
 • Πιστωτικά τιμολόγια – Πιστωτικά έκπτωσης επί τζίρου
 • Τιμολόγιο Επιστροφής.
 • Εξαιρέσεις από την έκδοση Τιμολογίων.
 • Προθεσμία έκδοσης Τιμολογίων με την χρήση ΕΑΦΔΣΣ
 • Ακυρωτικά στοιχεία πότε εκδίδονται - λίστα
 • Απόδειξη Λιανικής Πώλησης αγαθών και Υπηρεσιών.
 • Περιεχόμενο ΑΛΠ και ΑΠΥ
 • Χρόνος έκδοσης ΑΛΠ & ΑΠΥ
 • Τιμολόγια Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων
 • Τιμολόγηση εξαγωγών διαδικασία - υποχρεώσεις
 • Τιμολόγιο Αγοράς επί αρνήσεως ή ανακριβούς έκδοσης ή αγοράς αγαθών από μη υπόχρεους.
 • Τιμολόγιο επαναλαμβανόμενων Πωλήσεων.
 • Τιμολόγια επιδοτήσεων - Οικονομικών ενισχύσεων
 • Τιμολόγηση Δημοσίου –ΝΠΔΔ.
 • Τριγωνικές –Τετραγωνικές Παραδόσεις Αγαθών.
 • Διακίνησης αγαθών που δεν παραλαμβάνονται από τους Πελάτες τους.
 • Σημασία του σκοπού στα στοιχεία διακίνησης.
 • Συνένωση φορολογικών στοιχείων διακίνησης μα άλλα φορολογικά στοιχεία.
 • Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής.
 • Σε ποιες περιπτώσεις δεν εκδίδεται δελτίο Αποστολής.
 • Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η κατ’ ειδικό τρόπο έκδοση των Δελτίων Αποστολής.
 • Σε ποιες περιπτώσεις εκδίδουμε Τιμολόγιο.


 • Λογιστικός & Φορολογικός Χειρισμός ¨Θεραπεία ¨ σε ελλείμματα πλεονάσματα αποθήκης
 • Μέθοδοι απογραφής ( μέσης τιμής F.I.F.O, κλπ)
 • Πώς η απογραφή επιδρά καθοριστικά στα αποτελέσματα ¨αύξηση ή μείωση κερδοφορίας¨ της επιχείρησης.
 • Ποια επαγγέλματα δεν υποχρεούνται σε απογραφή από 01/01/2015
 • Τεχνικές απογραφής σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.

Β. Διαχείριση Αποθήκης

 • Διαδικασίες αποθήκευσης
 • Επιλογή τρόπου αποθήκευσης
 • Επιλογή τοποθεσίας αποθήκης
 • Αρχιτεκτονική σχεδίαση αποθήκης και βασική χωροθέτηση
 • Χωροταξία αποθήκης και λεπτομερή χωροθέτηση
 • Επιλογή φιλοσοφίας αποθήκευσης
 • Επιλογή μοναδιαίου φορτίου
 • Προετοιμασία & Αποστολή των παραγγελιών
 • Παραλαβή υλικών
 • Επιλογή συστημάτων αποθήκευσης
 • Ειδικά συστήματα αποθήκευσης
 • Επιλογή συστημάτων ενδοδιακίνησης
 • Σχεδιασμός ρόλων και αρμοδιοτήτων
 • Τεχνολογίες και Πληροφοριακά Συστήματα Αποθηκών
 • Η τεχνολογία του γραμμωτού κώδικα (Barcode)
 • Επιχειρησιακό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποθηκών
 • Σχεδιασμός διαδικασιών με τη χρήση τεχνολογιών
 • Αναφορές αποθήκης
 • Λοιπές εργασίες
 • Μείωση κόστους διανομής, τεχνικές και πρακτικές
 • Πρακτικοί κανόνες δρομολόγησης
 • Αύξηση της πληρότητας φορτίου του οχήματος
 • Ανασχεδιασμός δικτύου - δρομολογίου, προϋποθέσεις
 • Αξιολόγηση δικτύου - παρακολούθηση του έργου της διανομής
 • Αξιολόγηση οδηγού
 • Τεχνικές και συστήματα

Γ. Εξοπλισμός Αποθήκης

 • Εξοπλισμός αποθήκευσης & διακίνησης
 • Σήμανση θέσεων & ανταλλακτικών
 • Αρχές για κωδικοποίηση
 • Μηχανογράφηση αποθήκης
 • Γραμμικοί κώδικες
 • Συστήματα παραγγελιών προς προμηθευτές
 • Ασφάλεια αποθήκης
Τα προγράμματα που διδάσκονται στα σεμινάριά μας είναι:


         

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Επαγγελματίες Καθηγητές με Μεγάλη Εργασιακή και Διδακτική Εμπειρία.

Θωμας Κολιοθωμας

Φοροτεχνικός με 28 χρόνια εμπειρίας, Α΄Τάξης, Ιδιοκτήτης λογιστικού Γραφείου, Partner της E.F.M., με πολύχρονη εμπειρία σε ελληνικές & θυγατρικές Εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς, Δ/νων σύμβουλος του power-tax, Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Power-tax-training.

Οκταποδας Γιωργος

Φοροτεχνικός με μεγάλη διδακτική εμπειρία, Α΄ τάξης, στέλεχος μεγάλης Ελληνικής Επιχείρησης με πολυετή εμπειρία. Εξειδίκευση σε φορολογικά και λογιστικά θέματα, Εμπειρία σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους μεγάλων επιχειρήσεων.

Κουτσοθανασης Μπαμπης

Φοροτεχνικός με πολυετή διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, Α' Τάξης.Γιατι Εμας

6 Λόγοι για να Επιλέξετε το Συγκεκριμένο Σεμινάριο.

Δωρεάν ERP

Δωρεάν χορήγηση του "ERP" της Softone για ένα χρόνο σε όλους τους αποφοίτους μας μέσω της τεχνολογίας SAAS. Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την Softone.

Πλήρως επικαιροποιημένο

Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και με όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2021.

Βεβαίωση σπουδών

Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666- ΦΕΚ.3145/27.11.2012).

Εκπαιδευτικό Υλικό

Το εκπαιδευτικό μας υλικό αποτελείται από 6 φυλλάδια, 450 σελίδων συνολικά, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές, από το οποίο το 70% αποτελεί εργαστηριακή-πρακτική εκπαίδευση και το 30% θεωρία.

Εξειδικευμένο Κέντρο μόνο για Λογιστικά

με πάνω από 40 διαφορετικά προγράμματα Σπουδών που καλύπτουν όλο το φάσμα της λογιστικής Επιστήμης.

Ολιγομελή Τμήματα

Τμήματα από 8 έως 15 άτομα σε άρτια εξοπλισμένες αίθουσες και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό.

3
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
450
ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΛΗΣ
60
Ωρες
2
Μηνες

Σε Ποιους Απευθύνεται

1. Αποφοίτους Λυκείου, Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ.
2. Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών ATEI, AEI
3. Φοιτητές, σπουδαστές οικονομικής κατεύθυνσης
4. Αποφοίτους Κολεγίων - ΙΕΚ, 5. Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων
6. Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών & Πρ/νους Λογιστηρίου

Επαγγελματικά Οφέλη

Το Ιδανικό σεμινάριο για τους σύγχρονους αποθηκάριους. Πλήρης κατανόηση της λειτουργίας μιας σύγχρονης αποθήκης με λεπτομερή ανάλυση όλων των διαδικασιών παραλαβής, τοποθέτησης, ετοιμασίας παραγγελιών, τιμολόγησης, απογραφής και ασφάλειας της αποθήκης. Θα μάθετε πώς να βελτιώσετε την παραγωγικότητα όλων των τμημάτων την μέτρηση των αποθεμάτων, την παραγωγικότητα, την αξιοποίηση του χώρου την εξυπηρέτηση των πελατών και τέλος την μείωση του κόστους λειτουργίας.

Χρηματοδότηση-Τρόποι Πληρωμής

1.Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

2.Με δόσεις στο κέντρο μας

3.Το δωρεάν μάθημα αφορά μόνο τους σπουδαστές με φυσική παρουσία

4.Μέσω πιστωτικής κάρτας, έως και 6 άτοκες δόσεις για το Δ3

5.Σε όλα τα σεμινάρια που παρακολουθούνται μέσω video, έκπτωση 10% με εξόφληση μετρητοίς.


Πιστοποιημένη Σχολή Λογιστών : Κε.Δι.Βι.Μ1 - ΕΟΠΠΕΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αριθμός Αδείας: Α/21666 - ΦΕΚ.3145/27.11.2012
Όλα τα σεμινάρια μας είναι επιδοτούμενα μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%, έως και 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε στη σελίδα «Δίδακτρα» στο πάνω μέρος του site μας.

Επίσης, μην ξεχάσετε να δείτε και τις προσφορές που έχουμε στη σελίδα «Προσφορές»

Ημερομηνίες Έναρξης

Κωδικός ΠρογράμματοςΤίτλος ΣεμιναρίουΔιάρκειαΗμερομηνία ΈναρξηςΣυνολικές ΏρεςΜέρες ΔιεξαγωγήςΏρες ΔιεξαγωγήςΑρχική ΤιμήΕργαζόμενοι & ΕταιρείεςΦοιτητές & Άνεργοι
Δ3Αποθηκάριος Βοηθός Λογιστή2 μήνες Προσεχώς60 ΏρεςΔευ-Τετ18:00-21:15700€600€490€
Αναλυτικά Όλες οι Ενάρξεις

Τo πρώτo μάθημα του σεμιναρίου ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οι σπουδαστές του σήμερα, οι επαγγελματίες του αύριο.

logo-faces

Ρένια Αλεξίου, Β.Λογιστή, 6/6/2020

“ Παρακολούθησα πρώτη φορά, μακροχρόνιο εξ αποστάσεως σεμινάριο, μπορώ να πω ότι ήταν πολύ καλύτερο από ότι περίμενα. Πολύ καλή επικοινωνία με την εισηγήτρια μέσω e-mails, άμεσες απαντήσεις. Άψογη διοργάνωση. Η ποιότητα του ήχου και της εικόνας αρκετά καλή. Μου δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσω από την επαρχία και ήταν σαν να ήμουν εκεί. ”
logo-faces

Αθηνά Τριανταφύλλου, Απόφοιτη ΑΕΙ, 19/5/2020

“ Εκπαιδευτικό κέντρο με αποτέλεσμα. Σαν απόφοιτη οικονομικής σχολής πανεπιστημίου ήθελα να μπω στην αγορά εργασίας. Ήθελε να μάθω μισθοδοσία, καταχωρήσεις, ΦΠΑ και ότι άλλο χρειαζόταν για να αποκτήσω όλες τις απαραίτητες γνώσεις. Επέλεξα το ολοκληρωμένο πακέτο σεμιναρίων του Power Tax Trianing και βρήκα δουλειά μέσα από την σχολή. Συνιστώ το Power-Tax-Training ανεπιφύλακτα. ”
logo-faces

Σοφία Χατζηδάκη, Λογίστρια, 11/5/2020

“ Το καλύτερο σεμινάριο εργατικών είναι στο Power Tax Training. Εξαιρετική η καθηγήτρια, απόλυτα κατανοητή και το προσωπικό πρόθυμο σε ότι και αν χρειάστηκα. ”
logo-faces

Κλειώ Σωτηρίου, Τελειόφοιτη Οικονομικής Σχολής, 3/3/2020

“ Επέλεξα να παρακολουθήσω στο Power Tax Training το σεμινάριο της Ναυτιλιακής Λογιστικής εξ αποστάσεως μιας και μένω εκτός Αθηνών. Το σεμινάριο ήταν κατατοπιστικότατο και η παρακολούθηση μέσω e-learning άρτια χωρίς κανένα τεχνικό θέμα. ”
logo-faces

Κατερίνα Φωτοπούλου, Β.Λογιστή, 18/2/2020

“ Εργάζομαι σαν βοηθός λογιστή τα τελευταία 3 χρόνια. Ήθελα να εκπαιδευτώ στους ισολογισμούς και σε όλες τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε χρήσης. Παρακολούθησα το σεμινάριο Α5.Κλείσιμο Ισολογισμού. Πολύ κατατοπιστικές οι σημειώσεις και είχα την βοήθεια του καθηγητή σε ότι και αν χρειάστηκα.  ”
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ

Συμπληρώστε τη φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για το σεμινάριο.

Φορμα Ενδιαφεροντος

Αποδοχή όρων χρήσης προσωπικών δεδομένων και περιορισμού ευθύνης του PTT *

Ναι

Εγγραφή στο newsletter του Power Tax Training *

Ναι

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας (email) και άλλα προσωπικά στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τη δήλωση απορρήτου (privacy) για αυτό τον ιστότοπο και δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση απορρήτου.

Διεύθυνση

Μαθιού Μακκά 1 & Ερυθρού Σταυρού 3
1ος Όροφος
115 26 Αμπελόκηποι
Δίπλα στο Μετρό Πανόρμου

Τηλεφωνικό Κέντρο

210-6231894, 210-6985315, 210-6916886

Οι Μεγαλύτερες Εταιρείες της Ελλάδας μας Εμπιστεύτηκαν για την Εκπαίδευση τους

Επαγγελματικά Σεμινάρια Λογιστικής