4 ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους

Φυσική Παρουσία

Επαγγελματικά Σεμινάρια στις Εγκαταστάσεις του Power-Tax-Training.

Live e-Learning

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας απομακρυσμένα μέσω eLearning

Εξ'αποστάσεως

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας βιντεοσκοπημένα.

Συνδυασμός

Συνδυάστε τους τρόπους παρακολούθησης με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Αναλυτικά οι θεματικές & το περιεχόμενο του σεμιναρίου

Σκοπός

Το Ιδανικό σεμινάριο για τους σύγχρονους αποθηκάριους.

Πλήρης κατανόηση της λειτουργίας μιας σύγχρονης αποθήκης με λεπτομερή ανάλυση όλων των διαδικασιών παραλαβής, τοποθέτησης, ετοιμασίας παραγγελιών, τιμολόγησης, απογραφής και ασφάλειας της αποθήκης.

Θα μάθετε πώς να βελτιώσετε την παραγωγικότητα όλων των τμημάτων την μέτρηση των αποθεμάτων, την παραγωγικότητα, την αξιοποίηση του χώρου την εξυπηρέτηση των πελατών και τέλος την μείωση του κόστους λειτουργίας.

Θεματικές Ενότητες

Α. Τιμολόγηση – Φορολογική Τήρησης Αποθήκης

 • Ποια είναι τα Φορολογικά Παραστατικά που χρησιμοποιούνται για την διακίνηση αγαθών – λίστα ανά υπόχρεο.
 • Περιεχόμενο Τιμολογίου – Δεδομένα συναλλαγής.
 • Περιεχόμενο των Φορολογικών στοιχείων Διακίνησης (Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο, Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών)
 • Τι νοούνται πλήρη στοιχεία συμβαλλομένων.
 • Πότε εκδίδονται τα Τιμολόγια
 • Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
 • Πιστωτικά τιμολόγια – Πιστωτικά έκπτωσης επί τζίρου
 • Τιμολόγιο Επιστροφής.
 • Εξαιρέσεις από την έκδοση Τιμολογίων.
 • Προθεσμία έκδοσης Τιμολογίων με την χρήση ΕΑΦΔΣΣ
 • Ακυρωτικά στοιχεία πότε εκδίδονται - λίστα
 • Απόδειξη Λιανικής Πώλησης αγαθών και Υπηρεσιών.
 • Περιεχόμενο ΑΛΠ και ΑΠΥ
 • Χρόνος έκδοσης ΑΛΠ & ΑΠΥ
 • Τιμολόγια Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων
 • Τιμολόγηση εξαγωγών διαδικασία - υποχρεώσεις
 • Τιμολόγιο Αγοράς επί αρνήσεως ή ανακριβούς έκδοσης ή αγοράς αγαθών από μη υπόχρεους.
 • Τιμολόγιο επαναλαμβανόμενων Πωλήσεων.
 • Τιμολόγια επιδοτήσεων - Οικονομικών ενισχύσεων
 • Τιμολόγηση Δημοσίου –ΝΠΔΔ.
 • Τριγωνικές –Τετραγωνικές Παραδόσεις Αγαθών.
 • Διακίνησης αγαθών που δεν παραλαμβάνονται από τους Πελάτες τους.
 • Σημασία του σκοπού στα στοιχεία διακίνησης.
 • Συνένωση φορολογικών στοιχείων διακίνησης μα άλλα φορολογικά στοιχεία.
 • Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής.
 • Σε ποιες περιπτώσεις δεν εκδίδεται δελτίο Αποστολής.
 • Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η κατ’ ειδικό τρόπο έκδοση των Δελτίων Αποστολής.
 • Σε ποιες περιπτώσεις εκδίδουμε Τιμολόγιο.


 • Λογιστικός & Φορολογικός Χειρισμός ¨Θεραπεία ¨ σε ελλείμματα πλεονάσματα αποθήκης
 • Μέθοδοι απογραφής ( μέσης τιμής F.I.F.O, κλπ)
 • Πώς η απογραφή επιδρά καθοριστικά στα αποτελέσματα ¨αύξηση ή μείωση κερδοφορίας¨ της επιχείρησης.
 • Ποια επαγγέλματα δεν υποχρεούνται σε απογραφή από 01/01/2015
 • Τεχνικές απογραφής σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.

Β. Διαχείριση Αποθήκης

 • Διαδικασίες αποθήκευσης
 • Επιλογή τρόπου αποθήκευσης
 • Επιλογή τοποθεσίας αποθήκης
 • Αρχιτεκτονική σχεδίαση αποθήκης και βασική χωροθέτηση
 • Χωροταξία αποθήκης και λεπτομερή χωροθέτηση
 • Επιλογή φιλοσοφίας αποθήκευσης
 • Επιλογή μοναδιαίου φορτίου
 • Προετοιμασία & Αποστολή των παραγγελιών
 • Παραλαβή υλικών
 • Επιλογή συστημάτων αποθήκευσης
 • Ειδικά συστήματα αποθήκευσης
 • Επιλογή συστημάτων ενδοδιακίνησης
 • Σχεδιασμός ρόλων και αρμοδιοτήτων
 • Τεχνολογίες και Πληροφοριακά Συστήματα Αποθηκών
 • Η τεχνολογία του γραμμωτού κώδικα (Barcode)
 • Επιχειρησιακό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποθηκών
 • Σχεδιασμός διαδικασιών με τη χρήση τεχνολογιών
 • Αναφορές αποθήκης
 • Λοιπές εργασίες
 • Μείωση κόστους διανομής, τεχνικές και πρακτικές
 • Πρακτικοί κανόνες δρομολόγησης
 • Αύξηση της πληρότητας φορτίου του οχήματος
 • Ανασχεδιασμός δικτύου - δρομολογίου, προϋποθέσεις
 • Αξιολόγηση δικτύου - παρακολούθηση του έργου της διανομής
 • Αξιολόγηση οδηγού
 • Τεχνικές και συστήματα

Γ. Εξοπλισμός Αποθήκης

 • Εξοπλισμός αποθήκευσης & διακίνησης
 • Σήμανση θέσεων & ανταλλακτικών
 • Αρχές για κωδικοποίηση
 • Μηχανογράφηση αποθήκης
 • Γραμμικοί κώδικες
 • Συστήματα παραγγελιών προς προμηθευτές
 • Ασφάλεια αποθήκης
Τα προγράμματα που διδάσκονται στα σεμινάριά μας είναι:


         

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Επαγγελματίες Καθηγητές με Μεγάλη Εργασιακή και Διδακτική Εμπειρία.

Θωμας Κολιοθωμας

Φοροτεχνικός με 28 χρόνια εμπειρίας, Α΄Τάξης, Ιδιοκτήτης λογιστικού Γραφείου, Partner της E.F.M., με πολύχρονη εμπειρία σε ελληνικές & θυγατρικές Εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς, Δ/νων σύμβουλος του power-tax, Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Power-tax-training.

Οκταποδας Γιωργος

Φοροτεχνικός με μεγάλη διδακτική εμπειρία, Α΄ τάξης, στέλεχος μεγάλης Ελληνικής Επιχείρησης με πολυετή εμπειρία. Εξειδίκευση σε φορολογικά και λογιστικά θέματα, Εμπειρία σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους μεγάλων επιχειρήσεων.

Κουτσοθανασης Μπαμπης

Φοροτεχνικός με πολυετή διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, Α' Τάξης.Γιατι Εμας

6 Λόγοι για να Επιλέξετε το Συγκεκριμένο Σεμινάριο.

Δωρεάν ERP

Δωρεάν χορήγηση του "ERP" της Softone για ένα χρόνο σε όλους τους αποφοίτους μας μέσω της τεχνολογίας SAAS. Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την Softone.

Πλήρως επικαιροποιημένο

Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και με όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2019.

Βεβαίωση σπουδών

Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666- ΦΕΚ.3145/27.11.2012).

Εκπαιδευτικό Υλικό

Το εκπαιδευτικό μας υλικό αποτελείται από 6 φυλλάδια, 450 σελίδων συνολικά, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές, από το οποίο το 70% αποτελεί εργαστηριακή-πρακτική εκπαίδευση και το 30% θεωρία.

Εξειδικευμένο Κέντρο μόνο για Λογιστικά

με πάνω από 40 διαφορετικά προγράμματα Σπουδών που καλύπτουν όλο το φάσμα της λογιστικής Επιστήμης.

Ολιγομελή Τμήματα

Τμήματα από 8 έως 15 άτομα σε άρτια εξοπλισμένες αίθουσες και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό.

3
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
450
ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΛΗΣ
60
Ωρες
2
Μηνες

Σε Ποιους Απευθύνεται

1. Αποφοίτους Λυκείου, Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ.
2. Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών ATEI, AEI
3. Φοιτητές, σπουδαστές οικονομικής κατεύθυνσης
4. Αποφοίτους Κολεγίων - ΙΕΚ, 5. Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων
6. Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών & Πρ/νους Λογιστηρίου

Επαγγελματικά Οφέλη

Το Ιδανικό σεμινάριο για τους σύγχρονους αποθηκάριους. Πλήρης κατανόηση της λειτουργίας μιας σύγχρονης αποθήκης με λεπτομερή ανάλυση όλων των διαδικασιών παραλαβής, τοποθέτησης, ετοιμασίας παραγγελιών, τιμολόγησης, απογραφής και ασφάλειας της αποθήκης. Θα μάθετε πώς να βελτιώσετε την παραγωγικότητα όλων των τμημάτων την μέτρηση των αποθεμάτων, την παραγωγικότητα, την αξιοποίηση του χώρου την εξυπηρέτηση των πελατών και τέλος την μείωση του κόστους λειτουργίας.

Χρηματοδότηση-Τρόποι Πληρωμής

1.Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

2.Με δόσεις στο κέντρο μας

3.Το δωρεάν μάθημα αφορά μόνο τους σπουδαστές με φυσική παρουσία

4.Μέσω πιστωτικής κάρτας, έως και 6 άτοκες δόσεις για το Δ3

5.Σε όλα τα σεμινάρια που παρακολουθούνται μέσω video, έκπτωση 10% με εξόφληση μετρητοίς.


Πιστοποιημένη Σχολή Λογιστών : Κε.Δι.Βι.Μ1 - ΕΟΠΠΕΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αριθμός Αδείας: Α/21666 - ΦΕΚ.3145/27.11.2012
Όλα τα σεμινάρια μας είναι επιδοτούμενα μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%, έως και 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε στη σελίδα «Δίδακτρα» στο πάνω μέρος του site μας.

Επίσης, μην ξεχάσετε να δείτε και τις προσφορές που έχουμε στη σελίδα «Προσφορές»

Ημερομηνίες Έναρξης

Κωδικός ΠρογράμματοςΤίτλος ΣεμιναρίουΔιάρκειαΗμερομηνία ΈναρξηςΣυνολικές ΏρεςΜέρες ΔιεξαγωγήςΏρες ΔιεξαγωγήςΑρχική ΤιμήΤιμή ΈκπτωσηςΦοιτητές & Άνεργοι
Δ3Αποθηκάριος Βοηθός Λογιστή2 μήνες Προσεχώς60 ΏρεςΔευ-Τετ18:00-21:15700€600€490€
Αναλυτικά Όλες οι Ενάρξεις

Τo πρώτo μάθημα του σεμιναρίου ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οι σπουδαστές του σήμερα, οι επαγγελματίες του αύριο.

logo-faces

Αναστασία Παναγοπούλου, Οικονομολόγος, 8/7/2018

“ Εξαιρετικό κέντρο δια βίου μάθησης. Άριστο εκπαιδευτικό υλικό. Άρτια καταρτισμένοι καθηγητές. Οι καλύτεροι με διαφορά στον συγκεκριμένο κλάδο. Τα σεμινάρια που παρακολούθησα ήταν απλά τα καλύτερα. Συνιστώ ανεπιφύλακτα το Power-Tax-Training σε όποιον θέλει να λάβει ουσιαστική εκπαίδευση και να αποκτήσει επαγγελματικά εφόδια. ”
logo-faces

Γκριμέκη Αφροδίτη, Β.Λογιστή, 18/6/2018

"Δεν υπάρχει! Όλοι άψογοι! Η καθηγήτρια καταπληκτική κατά την γνώμη μου! Επέλεξα ένα ολοκληρωμένο πακέτο 4 σεμιναρίων το οποίο με το που προστέθηκε στο βιογραφικό μου αμέσως βρήκα δουλειά! Και ενώ έχω τελειώσει την παρακολούθηση, με στηρίζουν και στην νέα μου δουλειά ακόμη και σήμερα! Ευχαριστώ πάρα πολύ!"
logo-faces

Κοραλία Ιωαννίδη, Απόφοιτη ΑΕΙ, 30/5/2018

“ Τουρισμός. Το απόλυτο σεμινάριο για κάποιον που θέλει να εργαστεί πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ο καθηγητής, χρόνια στο επάγγελμα, άψογος. Το καλύτερο σεμινάριο που έχω παρακολουθήσει πάνω στον τουρισμό. Παρακολουθείστε το! ”
logo-faces

Νικόλαος Ανανιάδης, Ιδ. Υπάλληλος, 25/5/2018

“ Ήθελα να εκπαιδευτώ στο πρόγραμμα του DANAOS. Άριστη επιλογή για κάποιον που θέλει να μάθει το πρόγραμμα το σεμινάριο του Power-Tax-Training. Όπου και να έψαξα δεν βρήκα πουθενά που να μπορώ να το μάθω. Το συνιστώ σε όλους τους συναδέλφους που ασχολούνται με το πρόγραμμα στις ναυτιλιακές τους εταιρείες. ”
logo-faces

Άννα Ζαφειροπούλου, Φοιτήτρια, 3/3/2018

“ Μόλις τελείωσα τα μαθήματα του σεμιναρίου Α4 – Ίδρυση Λογιστικών Γραφείων, είμαι πολύ ευχαριστημένη, συμπληρώναμε πραγματικά έντυπα, παίρναμε στα χέρια μας πραγματικά παραστατικά, σαν να είμαστε λογιστές και όχι εκπαιδευόμενοι. Το συνιστώ σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με τα Β’ Κατηγορίας βιβλία το σεμινάριο. ”
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ

Συμπληρώστε τη φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για το σεμινάριο.

Φορμα Ενδιαφεροντος

Αποδοχή όρων χρήσης προσωπικών δεδομένων και περιορισμού ευθύνης του PTT *

Ναι

Εγγραφή στο newsletter του Power Tax Training *

Ναι

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας (email) και άλλα προσωπικά στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τη δήλωση απορρήτου (privacy) για αυτό τον ιστότοπο και δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση απορρήτου.

Διεύθυνση

Μαθιού Μακκά 1 & Ερυθρού Σταυρού 3
1ος Όροφος
115 26 Αμπελόκηποι
Δίπλα στο Μετρό Πανόρμου

Τηλεφωνικό Κέντρο

210-6231894, 210-6985315, 210-6916886