Αναλυτικα Ολες οι Εναρξεις

Τίτλος
Ημερομηνία Έναρξης
Συνολικές Ώρες
Μέρες Διεξαγωγής
Ώρες
Νομικά Πρόσωπα
Φυσικά Πρόσωπα
Φοιτητές & Άνεργοι
Κλείσιμο Ισολογισμού με τα Ε.Λ.Π.
Προσεχώς
12
Παρασκευή
Προσεχώς
18:00-21:15
200
170
150
Σάββατο
Προσεχώς
14:30-17:45
Κυριακή
Προσεχώς
14:30-17:45
Ναυτιλιακή Λογιστική “Advanced”
Προσεχώς
8
Σάββατο
Προσεχώς
14:30-17:45
200
170
150
Κυριακή
Προσεχώς
14:30-17:45
Ημερίδα Εργατικών
Προσεχώς
12
Παρασκευή
Προσεχώς
18:00-21:15
200
170
150
Σάββατο
Προσεχώς
14:30-17:45
Κυριακή
Προσεχώς
14:30-17:45
Ημερίδα Φ.Π.Α.
Προσεχώς
8
Σάββατο
Προσεχώς
14:30-17:45
120
100
80
Κυριακή
Προσεχώς
14:30-17:45
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού HR
Προσεχώς
12
Παρασκευή
Προσεχώς
18:00-21:15
230
200
170
Σάββατο
Προσεχώς
14:30-17:45
Κυριακή
Προσεχώς
14:30-17:45
Ημερίδα Φορολογίας Νομικών Προσώπων
Προσεχώς
12
Παρασκευή
Προσεχώς
18:00-21:15
200
170
150
Σάββατο
Προσεχώς
14:30-17:45
Κυριακή
Προσεχώς
14:30-17:45
Ημερίδα Φορολογίας Φυσικών Προσώπων
Προσεχώς
12
Παρασκευή
Προσεχώς
18:00-21:15
150
130
100
Σάββατο
Προσεχώς
14:30-17:45
Κυριακή
Προσεχώς
14:30-17:45
Λογιστική για Δικηγόρους
Προσεχώς
40
Παρασκευή
Προσεχώς
18:00-21:15
550
490
400
Σάββατο
Προσεχώς
14:30-17:45
Κυριακή
Προσεχώς
14:30-17:45
Αλλαγές στο Φορολογικό Ποινολόγιο
Προσεχώς
12
Παρασκευή
Προσεχώς
18:00-21:15
200
170
150
Σάββατο
Προσεχώς
14:30-17:45
Κυριακή
Προσεχώς
14:30-17:45
Λογιστική για Επιχειρηματίες
Προσεχώς
40
Παρασκευή
Προσεχώς
18:00-21:15
550
490
Σάββατο
Προσεχώς
14:30-17:45
Κυριακή
Προσεχώς
14:30-17:45
Φορολογικός Έλεγχος
Προσεχώς
12
Παρασκευή
Προσεχώς
18:00-21:15
200
170
150
Σάββατο
Προσεχώς
14:30-17:45
Κυριακή
Προσεχώς
14:30-17:45
Excel για Λογιστές
Προσεχώς
8
Σάββατο
Προσεχώς
14:30-17:45
120
100
80
Κυριακή
Προσεχώς
14:30-17:45
PowerPoint 2010 για Στελέχη
Προσεχώς
8
Σάββατο
Προσεχώς
14:30-17:45
120
100
80
Κυριακή
Προσεχώς
14:30-17:45
Excel Πέρα από τα Όρια με VBA
Προσεχώς
8
Σάββατο
Προσεχώς
14:30-17:45
200
170
150
Κυριακή
Προσεχώς
14:30-17:45
Digital Marketing by Leader Online