04-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΑ-1-1-1

Σπυροπούλου Θεοδώρα

  • Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού της Νομικής του Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Αρθρογράφος στο λογιστικό και Φορολογικό portal Power-Tax.gr
  • Άδεια Λογιστή Α’ τάξης
  • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Εταιρίας, η Θεοδώρα είχε διατελέσει επί δεκαοκτώ έτη, ως Προϊσταμένη λογιστηρίου και φορολογικός σύμβουλος σε μια πλειάδα εταιρειών και λογιστικών γραφείων στην Αθήνα, όπως ΗΡΑ Κατασκευαστική ΑΤΕ, ΓΚΑΝΑΣ Α.Ε ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΠΕ και πολλές άλλες ελληνικές και θυγατρικές εταιρείες.

Σήμερα εργάζεται ως Προϊστάμενη Λογιστηρίου Μικρομεσαίων επιχειρήσεων της EFM Accounting Services και ως Φοροτεχνικός Σύμβουλος παρέχοντας συμβουλές στους πελάτες μας σχετικά με φορολογικά και λογιστικά ζητήματα.

  • Φορολογικός σύμβουλος στη φορολογία Νομικών προσώπων, τις Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, το φορολογικό σχεδιασμό ομίλων, τις συγχωνεύσεις – αποσχίσεις μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, την οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών.
  • Eκτενή εμπειρία σε δομές φορολογικού σχεδιασμού, επιλογή εταιρείας και μέθοδοι περιορισμού- ελαχιστοποίησης της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης. Εκτός της εξειδίκευσης σε φορολογικά και λογιστικά θέματα, ασχολείται και με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους μεγάλων επιχειρήσεων.
  • Εγκεκριμένη από τον ΟΑΕΔ εισηγητής σεμιναρίων, κάτοχος αδείας Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης.

Η Θεοδώρα είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική εκτέλεση της λογιστικής λειτουργίας των επιχειρήσεων καθώς και της συμμόρφωσης του με το ισχύων φορολογικό καθεστώς.

Εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία τεχνικών επιχειρήσεων. Η Θεοδώρα ασχολείται με τον υπολογισμό των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ καθώς και τη σύνταξη των Καταστάσεων Αποτελεσμάτων Χρήσης και των Φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων.

Μιλάει αγγλικά

Digital Marketing by Leader Online