Ραπανάκης

Ραπανάκης Πέτρος

  • Οικονομολόγος, πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (Α.Β.Σ.Π.)
  • Σύμβουλος επιχειρήσεων με μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα εργατικής νομοθεσίας και ανθρώπινου δυναμικού

 

Πολυετή εμπειρία σε προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών σε θέματα: Εργατικά & Ασφαλιστικά, Θέματα Management, Οργάνωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, Κώδικας βιβλίων και στοιχείων, Λογιστική και Φορολογική νομοθεσία κλπ

Συγγραφέας βιβλίων σε θέματα Εργατικά και ασφαλιστικά.

Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ( ΕΟΠΠΕΠ).

Digital Marketing by Leader Online