4 ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους

Φυσική Παρουσία

Επαγγελματικά Σεμινάρια στις Εγκαταστάσεις του Power-Tax-Training.

Live e-Learning

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας απομακρυσμένα μέσω eLearning

Εξ'αποστάσεως

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας βιντεοσκοπημένα.

Συνδυασμός

Συνδυάστε τους τρόπους παρακολούθησης με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Αναλυτικά οι θεματικές & το περιεχόμενο του σεμιναρίου

Εργασίες Λογιστή σε Έναρξη Νέας Εταιρείας - Δικαιολογητικά

 • Πρακτικές – Εφαρμογές με παραστατικά ροής εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
 • Διαχείριση Κινδύνου των Εργασιών του Λογιστηρίου
 • Εργασίες λογιστή Κάθε ημέρα –Μήνα –Κλείσιμο, Βήμα - Βήμα
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ - Ασκήσεις ανακεφαλαιωτικές

Συνοπτικό Πρόγραμμα

Α' Ενότητα

A4.1 Εισαγωγικές Έννοιες - Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014 ΦΕΚ Α΄

 • A4.1.1 Όρια Τήρησης βιβλίων & Στοιχείων Β΄ Κατηγορίας ανά Οντότητα
 • A4.1.2 Ενημέρωση – Βιβλίων και Στοιχείων Ισχύουσες Διατάξεις
 • A4.1.3 Τόπος Ενημέρωσης των βιβλίων Β΄ Κατηγορίας, (Απλογραφικών)
 • Α4.1.4 Τρόπος Ενημέρωσης των Χειρόγραφων βιβλίων (Τι να Αποφύγετε)
 • Α4.1.5 Τρόποι ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων
 • Α4.1.6 Φύλαξη των φορολογικών στοιχείων
 • Α4.1.7 Μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων που εκδίδονται
 • Α4.1.8 Τεχνικές προδιαγραφές λογισμικού
 • Α4.1.9 Εκτεταμένες αναφορές -Παραδείγματα

Β΄ Ενότητα

Ίδρυση Ατομικής - Εκκαθάριση Ατομικής

 • A4.1.10 Διαδικασία ίδρυσης Ατομικής, Συμπλήρωση Όλων των εντύπων έναρξης
 • A4.1.11 Δικαιολογητικά που θα χρειαστούν για την ίδρυση
 • A4.1.12 Χρόνος και Κόστος Ίδρυσης

Ίδρυση Ο.Ε., Ε.Ε. - Εκκαθάριση και Κλείσιμο

 • A4.1.13 Διαδικασία ίδρυσης Εταιρείας Ο.Ε, Ε.Ε κλπ, Συμπλήρωση Όλων των εντύπων έναρξης με τα απαραίτητα έντυπα Εφορίας - ΙΚΑ κλπ
 • A4.1.14 Δικαιολογητικά που θα χρειαστούν για την ίδρυση
 • A4.1.15 Χρόνος και Κόστος Ίδρυσης
 • A4.1.16 Υποδείγματα Καταστατικών Ο.Ε., Ε.Ε.
 • Α4.1.17 Εκτεταμένα παραδείγματα

Μορφές Εταιρειών που θα Αναλυθούν

 • A4.1.18 Ελευθέρων Επαγγελματιών
 • A4.1.19 Δικηγόροι, Γιατροί, ΤΑΧΙ
 • A4.1.20 Εμπορικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων
 • A4.1.21 Τεχνικών επιχειρήσεων – Μικτών Επιχειρήσεων
 • A4.1.22 Εκμεταλλευτών Δ.Χ. αυτοκινήτων
 • A4.1.23 Γεωργικών εισοδημάτων
 • Α4.1.24 Εκτεταμένα παραδείγματα

Γ΄ Ενότητα

 • A4.1.25 Λογιστικά Κέρδη βιβλίων Β΄ Κατηγορίας, Απλογραφικών
 • A4.1.26 Φορολογία των εταιρειών με Β΄ Κατηγορίας βιβλία
 • A4.1.27 Συντελεστές Φορολόγησης για τον κάθε τύπο Εταιρείας
 • A4.1.28 Συμπλήρωση δηλώσεων ΟΕ – ΕΕ , έντυπα ( ΕΝ, Ε3, Ε2, Ε9)
 • A4.1.29 Συμπλήρωση δηλώσεων Ατομικών επιχειρήσεων – Ελεύθερων Επιχ/τιών( Ε1, Ε3, Ε2, Ε9)
 • Α4.1.30 Εκτεταμένα παραδείγματα καθώς και χορήγηση προγράμματος Excel


 • A4.1.31 Φορολογία των εταιρειών με Β΄ Κατηγορίας βιβλία
 • A4.1.32 Συντελεστές Φορολόγησης για τον κάθε τύπο Εταιρείας
 • A4.1.33 Συμπλήρωση δηλώσεων ΟΕ – ΕΕ , έντυπα ( ΕΝ, Ε3, Ε2, Ε9)
 • A4.1.34 Συμπλήρωση δηλώσεων Ατομικών επιχειρήσεων – Ελεύθερων Επ/τιών ( Ε1, Ε3, Ε2, Ε9), συμφωνία εντύπων
 • Α4.1.35α Αναμόρφωση αποτελεσμάτων άρθο.23 Ν.4172/2013
 • Α4.1.35β Τιμολόγηση - Διακίνηση Ν. 4308/2014 , ΠΟΛ 1002,1003/31.12.2014
 • Α4.1.35γ Φορολογική Τήρηση Αποθήκης σύμφωνα με τα νέα Ε.Λ.Π. από 01-01-2015
 • Α4.1.36 Εκτεταμένα παραδείγματα καθώς και χορήγηση προγράμματος Excel

Δ΄ Ενότητα

Δηλώσεις ΦΠΑ – Λοιπά Θέματα

 • Α4.1.37 Προσωρινή Δήλωση ΦΠΑ για Β΄ Κατηγορίας βιβλία -Κάθε Τριμήνου
 • Α4.1.38 Ειδικές περιπτώσεις Φ.Π.Α για Β΄ Κατηγορίας βιβλία
 • Α4.1.39 Αρθρο 39 Ειδικό καθεστώς μικρών Επιχειρήσεων (απαλλαγή κάτω από 10.000)
 • A4.1.40 Ενδ/κές συναλλαγές- Γ΄Χωρών άρθρου 11 Ν.ΦΠΑ
 • Α4.1.41 Παρουσίαση – Συμπλήρωση δηλώσεων INTRASTAT –ΠΙΝΑΚΑΣ LISTING
 • Α4.1.42 Πρόστιμα και προσαυξήσεις του Φ.Π.Α
 • Α4.1.43 Αναλυτική παρουσίαση βήμα–βήμα πως ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ
 • Α4.1.44 Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής για την λειτουργία τους
 • Α4.1.45 Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων

Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων

 • Αναλυτική Παρουσίαση δηλώσεων Φυσικών Προσώπων Ε1, Ε2, Ε9, ΕΝ.Φ.Ι.Α
 • Ισχύον Τεκμήρια - Τεχνική Κάλυψη τους
 • Ενημερωμένο με όλες τις πρόσφατες αλλαγές που έγιναν με τον Ν.4172/2013 ΦΕΚ Α' 167/23-7-2013, καθώς και τις αλλαγές από 01-01-2017
 • Αναλυτικά παραδείγματα συμπλήρωσης όλων των περιπτώσεων
 • Με πραγματικά παραστατικά

Φόροι - Υποχρεώσεις προς Δημόσιο

 • Διάγραμμα Ροής της Τεχνικής Κλεισίματος
 • Intrastat, Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, ΑΠΔ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση
 • Φ.Μ.Υ.
 • ΦΠΑ Β΄ Κατηγορίας διαδικασία - Τεχνικές Επαλήθευσης
 • ΑΠΔ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, Τεχνικής Κλεισίματος

Πραγματικά παραδείγματα με συμπλήρωση: όλων των φορολογικών – λοιπών εντύπων από την ίδρυση έως τη δήλωση διαφόρων μορφών εταιρειών (ταξί, γιατροί, δικηγόροι, έμποροι, εμπορικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π).
Τα προγράμματα που διδάσκονται και χορηγούνται στο συγκεκριμένο σεμινάριο είναι της Union, Εpsilon, Data


  

Τα προγράμματα που διδάσκονται στα σεμινάριά μας είναι:


      

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Επαγγελματίες Καθηγητές με Μεγάλη Εργασιακή και Διδακτική Εμπειρία.

Θωμας Κολιοθωμας

Φοροτεχνικός με 28 χρόνια εμπειρίας, Α΄Τάξης, Ιδιοκτήτης λογιστικού Γραφείου, Partner της E.F.M., με πολύχρονη εμπειρία σε ελληνικές & θυγατρικές Εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς, Δ/νων σύμβουλος του power-tax, Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Power-tax-training.

Παναγιωτης Κανελλος

Φοροτεχνικός με πολυετή εμπειρία - A΄ Τάξης, Ιδιοκτήτης λογιστικού Γραφείου με πολυετή διδακτική Εμπειρία


Γιατι Εμας

6 Λόγοι για να Επιλέξετε το Συγκεκριμένο Σεμινάριο.

Προσωπικός Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

τόσο κατά την επιλογή του προγράμματος όσο και κατά την υλοποίηση του προγράμματος, με απώτερο σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση.

Εγγύηση Καλύτερης Τιμής

To Power-Tax Training εγγυάται τόσο την ποιότητα, όσο και την τιμή. Εάν βρείτε χαμηλότερη τιμή με τις ίδιες ώρες και την ίδια ύλη, σας πληρώνουμε τη διαφορά.

Πρακτική Εξάσκηση

Εντελώς Δωρεάν: Δυνατότητα επιπλέον καθημερινής πρακτικής εξάσκησης στα εργαστήριά μας και τα προγράμματα μας κλείνοντας ραντεβού με τη γραμματεία μας.

Πλήρως επικαιροποιημένο

Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και με όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2017.

Βεβαίωση σπουδών

Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666- ΦΕΚ.3145/27.11.2012).

Εκπαιδευτικό Υλικό

Το εκπαιδευτικό μας υλικό αποτελείται από 17 φυλλάδια, 900 σελίδων συνολικά, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές, από το οποίο το 70% αποτελεί εργαστηριακή-πρακτική εκπαίδευση και το 30% θεωρία.

Δωρεάν Παρακολούθηση

Σε όσους σπουδαστές έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν για μια φορά ακόμα όλο το σεμινάριο ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

Ολιγομελή Τμήματα

Τμήματα από 8 έως 15 άτομα σε άρτια εξοπλισμένες αίθουσες και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό.

4
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
900
ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΛΗΣ
78
Ωρες
2
Μηνες

Σε Ποιους Απευθύνεται

1. Αποφοίτους Λυκείου, Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ.
2. Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών
3. Φοιτητές, σπουδαστές οικονομικής κατεύθυνσης
4. Αποφοίτους Ιδιωτικών Σχολών - ΙΕΚ οικονομικής Κατεύθυνσης

Επαγγελματικά Οφέλη

Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων λογιστικής, οι οποίες σε βοηθούν τόσο στην εύρεση εργασίας όσο και στην αναβάθμιση των επαγγελματικών σου προσόντων προκειμένου να διεκδικήσεις προαγωγή ή αύξηση στο μισθό σου ή διατήρηση της θέσης εργασίας σου.

Χρηματοδότηση-Τρόποι Πληρωμής

1.Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

2.Με δόσεις στο κέντρο μας

3.Τα δωρεάν μαθήματα αφορούν μόνο τους σπουδαστές με φυσική παρουσία

4.Μέσω πιστωτικής κάρτας, έως και 6 άτοκες δόσεις για το Α4

5.Σε όλα τα σεμινάρια που παρακολουθούνται μέσω video, έκπτωση 10% με εξόφληση μετρητοίς.

Όλα τα σεμινάρια μας είναι επιδοτούμενα μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%, έως και 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε στη σελίδα «Δίδακτρα» στο πάνω μέρος του site μας.

Επίσης, μην ξεχάσετε να δείτε και τις προσφορές που έχουμε στη σελίδα «Προσφορές»

Ημερομηνίες Έναρξης

Κωδικός ΠρογράμματοςΤίτλος ΣεμιναρίουΔιάρκειαΗμερομηνία ΈναρξηςΣυνολικές ΏρεςΜέρες ΔιεξαγωγήςΏρες ΔιεξαγωγήςΑρχική ΤιμήΤιμή ΈκπτωσηςΦοιτητές & Άνεργοι
Α4Σεμινάριο Ίδρυσης Λογιστικών Γραφείων 2,5 μήνες10/07/201778 ΏρεςΔευ-Τετ18:00-21:15700€600€490€
Α4Σεμινάριο Ίδρυσης Λογιστικών Γραφείων 2,5 μήνες12/09/201778 ΏρεςΤρ-Πεμ18:00-21:15700€600€490€
Αναλυτικά Όλες οι Ενάρξεις

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οι σπουδαστές του σήμερα, οι επαγγελματίες του αύριο.

logo-faces

Άννα Ζαφειροπούλου, Φοιτήτρια, 3/3/2016

“ Μόλις τελείωσα τα μαθήματα του σεμιναρίου Α4 – Ίδρυση Λογιστικών Γραφείων, είμαι πολύ ευχαριστημένη, συμπληρώναμε πραγματικά έντυπα, παίρναμε στα χέρια μας πραγματικά παραστατικά, σαν να είμαστε λογιστές και όχι εκπαιδευόμενοι. Το συνιστώ σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με τα Β’ Κατηγορίας βιβλία το σεμινάριο. ”
logo-faces

Θανάσης Παππάς, Οικονομολόγος, 19/2/2016

“ Παρακολούθησα το σεμινάριο που αναφέρετε στο Cash Flow – Προϋπολογισμοί. Κατάλαβα τα πάντα γύρω από τον προϋπολογισμό. Αυτό δεν σημαίνει καλό μάθημα; Συγχαρητήρια στον καθηγητή που μας μετέδωσε τις γνώσεις του και στο Power-Tax-Training που μας προσφέρει ένα τέτοιο σεμινάριο. ”
logo-faces

Μαριάννα Στυλιανού, Λογίστρια, 1/3/2016

“ Είχα παρακολουθήσει το εισαγωγικό μάθημα και σε άλλο κέντρο πριν καταλήξω στο Power-Tax-Training. Δυστυχώς δεν ήξεραν τι σημαίνει εκπαίδευση. Τμήματα μικρά με 25 παιδιά. Εδώ τα τμήματα είναι μεγάλα, τα γραφεία άνετα και ο αριθμός των παιδιών μικρός. Έτσι, γίνεται το μάθημα καλύτερα. ”
logo-faces

Αριστείδης Αθανασίου, Φοιτητής, 9/2/2016

“ Τέλεια διοργάνωση σεμιναρίου, πολύ καλός ο καθηγητής. Η γραμματεία πολύ εξυπηρετική σε όλα.
Ο χώρος εξοπλισμένος με τελευταίας τεχνολογίας μέσα. ”
logo-faces

Αναστασία Νικολάου, Ιδ. Υπάλληλος, 23/9/2015

“ Μόλις ξεκίνησα δουλειά σε ένα λογιστικό γραφείο και εκτελώ και χρέη γραμματειακής υποστήριξης. Δεν είχα ξαναεργαστεί ποτέ σαν γραμματέας. Βρήκα το σεμινάριο στο Ίντερνετ και αποφάσισα να κάνω το πρώτο δωρεάν μάθημα για να δω πως είναι. Τελικά το παρακολούθησα. Η καθηγήτρια άψογη. Ολοκληρωμένη παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων του σεμιναρίου. ”
logo-faces

Mαργαρίτα Διαβάτη, Λογίστρια, 13/4/2016

“ Είμαι λογίστρια αρκετά χρόνια τώρα, και με τα ΕΛΠ άλλαξαν πολλά απ’ όσα γνώριζα. Επέλεξα το Γ2, που αναλύει όλες τις αλλαγές που επέφεραν τα ΕΛΠ. Ο καθηγητής πολύ καλός όπως και όλο το σεμινάριο. ”
logo-faces

Εβελίνα Λάρμου, Β. Λογιστή, 12/1/2016

“ Συνιστώ τα σεμινάρια του Power-Tax-Training σε όλους όσους θέλουν πραγματικές – πρακτικές – γνώσεις πάνω στον τομέα της Λογιστικής. Πραγματικά παραδείγματα. Πραγματικά παραστατικά. Πραγματικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων. ”
logo-faces

Βασίλης Παπαδημητρίου, Απόφοιτος ΑΕΙ, 11/1/2016

“ Συγχαρητήρια στον απόλυτα καταρτισμένο καθηγητή του σεμιναρίου της Δημόσιας Λογιστικής. Δεν είχα ιδέα πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά με το τέλος των μαθημάτων απέκτησα πάρα πολλές γνώσεις. ”
logo-faces

Δημήτρης Παναγιώτου, Λογιστής, 15/1/2016

“ Παρακολούθησα το Γ5. Με το τέλος του σεμιναρίου έμαθα πραγματικά να αναλύω τους ισολογισμούς, τους αριθμοδείκτες και απέκτησα εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα που με ενδιαφέρει. Πολύ υψηλού επιπέδου ο εισηγητής. Γνώστης του αντικειμένου. Κρατούσε ζωντανό το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Ευχαριστούμε πολύ για όλες τις γνώσεις που μας προσφέρετε. ”
logo-faces

Κοραλία Ιωαννίδη, Απόφοιτη ΑΕΙ, 30/5/2016

“ Τουρισμός. Το απόλυτο σεμινάριο για κάποιον που θέλει να εργαστεί πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ο καθηγητής, χρόνια στο επάγγελμα, άψογος. Το καλύτερο σεμινάριο που έχω παρακολουθήσει πάνω στον τουρισμό. Παρακολουθείστε το! ”
logo-faces

Ανδρέας Δεσποτόπουλος, Λογιστής, 30/11/2015

“ Όλοι οι καθηγητές που είχα κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του πακέτου για νέους λογιστές ήταν άψογοι.
Γνώστες του αντικειμένου. Πολύ μεταδοτικοί και καλοί στην δουλειά τους. Άψογοι. ”
logo-faces

Μανώλης Δουκάκης, Φοιτητής, 24/9/2015

“ Η καθηγήτρια ενδιαφερόταν προσωπικά για τον κάθε ένα συμμετέχοντα του μαθήματός της, όπως και όλοι οι άνθρωποι του
Power-Tax-Training. O ακαδημαϊκός σύμβουλος με βοήθησε αρκετά σε ότι απορία και ενδοιασμό είχα. Ευχαριστώ πολύ. ”
logo-faces

Στέφανος Φωτόπουλος, Λογιστής, 8/4/2016

“ Χρόνια επαγγελματίας στον χώρο της Λογιστικής. Έμεινα για ένα χρόνο εκτός της αγοράς εργασίας γι’αυτό και παρακολούθησα το Γ1 «Μακροχρόνιο Φορολογικό Σεμινάριο», με αποτέλεσμα να ξαναμπώ στην αγορά εργασίας πολύ εύκολα. Συνιστώ το σεμινάριο σε όλους. ”
logo-faces

Μαριλένα Κυριάκου, Ιδ. Υπάλληλος, 10/12/2016

“ Είναι η πρώτη φορά που παρακολούθησα σεμινάριο, μιας και ήθελα να αποκτήσω κάποιες βασικές γνώσεις στην Λογιστική.
Επέλεξα το Β6, άριστη διοργάνωση του σεμιναρίου. Πολύ καλός ο καθηγητής καθ’όλη τη διάρκεια των μαθημάτων. ”
logo-faces

Γεωργία Σοφιανού, Β.Λογιστή, 7/10/2015

“ Παρακολούθησα το σεμινάριο των Εργατικών και το HR. Με βοήθησε να καταλάβω το 100% της εργασίας μου και να μην κάνω μηχανικές κινήσεις. Η καθηγήτρια πάρα πολύ καλή… Απίστευτη! ”
logo-faces

Δέσποινα Γεωργοπούλου, Οικονομολόγος, 13/6/2016

“ Μόλις τελείωσα το Τριμηνιαίο Φορολογικό Σεμινάριο. Εξειδικευμένες γνώσεις, ακριβώς ότι ζητάει η αγορά εργασίας.
Το συνιστώ σε όλους. ”
logo-faces

Νικόλαος Ανανιάδης, Ιδ. Υπάλληλος, 25/5/2016

“ Ήθελα να εκπαιδευτώ στο πρόγραμμα του DANAOS. Άριστη επιλογή για κάποιον που θέλει να μάθει το πρόγραμμα το σεμινάριο του Power-Tax-Training. Όπου και να έψαξα δεν βρήκα πουθενά που να μπορώ να το μάθω. Το συνιστώ σε όλους τους συναδέλφους που ασχολούνται με το πρόγραμμα στις ναυτιλιακές τους εταιρείες. ”
logo-faces

Ρένια Αλεξίου, Β.Λογιστή, 14/9/2015

“ Παρακολούθησα πρώτη φορά, μακροχρόνιο εξ αποστάσεως σεμινάριο, μπορώ να πω ότι ήταν πολύ καλύτερο από ότι περίμενα. Πολύ καλή επικοινωνία με την εισηγήτρια μέσω e-mails, άμεσες απαντήσεις. Άψογη διοργάνωση. Η ποιότητα του ήχου και της εικόνας αρκετά καλή. Μου δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσω από την επαρχία και ήταν σαν να ήμουν εκεί. ”
logo-faces

Απόστολος Γιαννακάκης, Αποθηκάριος, 17/12/2015

“ Προσλήφθηκα σαν αποθηκάριος. Πρώτη φορά παρακολούθησα εξ αποστάσεως το σεμινάριο Δ3 του Power-Tax-Training. Το σεμινάριο ήταν πλήρες. Κατανόησα απόλυτα όλες τις διαδικασίες που συνδέονται με την αποθήκη (παραλαβή, παραγγελίες, τιμολόγηση κ.α.).
Το συνιστώ σε όλους τους συναδέρφους μου. ”
logo-faces

Κατερίνα Μουτσινά, Φοιτήτρια 30/5/2016

“ Σπουδάζω λογιστική και χρηματοοικονομικά στο Πανεπιστήμιο και δεν μπορούσα να περάσω τα μαθήματα της λογιστικής. Παρακολούθησα το Α1, με βοήθησε πάρα πολύ όπως και ο καθηγητής σε πιο ειδικά θέματα του μαθήματος της σχολής μου.
Ευχαριστώ πολύ το Power-Tax-Training. ”
logo-faces

Θωμάς Μελιόπουλος, Φοιτητής, 25/11/2015

“ Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε σεμινάριο στο Power – Tax – Training έμεινα πολύ ευχαριστημένoς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα παρακολουθήσω και άλλα σεμινάρια στο κέντρο σας. Το συνιστώ σε όλους με κλειστά μάτια. Συγχαρητήρια για ότι προσφέρετε. ”
logo-faces

Στέλλα Δούκα, Β.Λογιστή, 26/11/2015

“ Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους ανθρώπους του Power-Tax-Training. Είναι πολύ μεγάλο αυτό που προσφέρουν και βοηθάνε πραγματικά όχι μόνο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αλλά και μετά το τέλος του σεμιναρίου. Ειδικά ο υπεύθυνος του κέντρου.
Σας ευχαριστώ πολύ για όλη τη βοήθεια και τις γνώσεις που μου έχετε προσφέρει. ”
logo-faces

Αθηνά, Μουρουτοπούλου Απόφοιτη ΟΠΑ, 20/4/2016

Κρίνω πολύ θετικά την όλη προσπάθεια που κάνει η Power Tax Training στον χώρο της δια βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης. Όποιος θέλει εξειδικευμένες γνώσεις και όχι μόνο στην λογιστική εδώ πρέπει να έρθει
logo-faces

Μηνάς Μάνου Λογιστής, 8/3/2016

Παρακολούθησα το σεμινάριο για τα Β'Κατηγορίας Βιβλία. Εύστοχα παραδείγματα από την πραγματική αγορά εργασίας. Άπειρα πρακτικά παραδείγματα. Το συνιστώ σε όλους
logo-faces

Δημήτρης Αλεξόπουλος, Φοιτητής, 9/5/2016

Παρακολούθησα το Golden. Oi διδάσκοντες ήταν πολύ καλοί. Οι γνώσεις, η εμπειρία, η μεταδοτικότητά, η οργάνωση του μαθήματός της, ο πρακτικός και εφαρμοσμένος χαρακτήρας που προσέδιδαν στο μάθημα, οι θεματικές του μαθήματός, το ενδιαφέρον μάθημά τους, η διάθεσή τους να λύνουν τις απορίες και ο θετικός, ευχάριστοι και επικοινωνιακοί χαρακτήρες. Η γενική εικόνα που έχω το Power-Tax-Training είναι εξαιρετικά θετική και τo συστήνω ανεπιφύλακτα
logo-faces

Βασίλειος Γεωργίου Λογιστής , 2/2/2016

Συγχαρητήρια στο Power-Tax-Training! Παρακολουθώ εξ αποστάσεως το πακέτο για Νέους Λογιστές. Έχω να πω ότι οι σημειώσεις και το ηχοληπτικό υλικό του κάθε μαθήματος το λάμβανα εγκαίρως για να μπορώ να παρακολουθήσω τα μαθήματα. Στις ερωτήσεις μου είχα άμεση απάντηση από τους καθηγητές των εξ αποστάσεων μαθημάτων
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ

Συμπληρώστε τη φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για το σεμινάριο.

Φορμα Ενδιαφεροντος

Διεύθυνση

Μαθιού Μακκά 1 & Ερυθρού Σταυρού 3
1ος Όροφος
115 26 Αμπελόκηποι
Δίπλα στο Μετρό Πανόρμου

Τηλεφωνικό Κέντρο

210-6231894, 210-6985315, 210-6916886