ENARXEIS_SEM             IMERIDES

b2 

big B2

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Αναλυτικά παραδείγματα

Βήμα – Βήμα από την ίδρυση μιας Ναυτιλιακής Εταιρείας
ΈΩΣ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

Α. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΦΕΚ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)

Ναυτιλιακή Εταιρεία του Νόμου 89/67
Ναυτική Εταιρεία του Νόμου 959/79
Ειδική Ναυτική Εταιρεία του Νόμου 959/79

koumpi-4
Β. ΠΛΟΙΟ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ)
Κατηγορίες και Είδη Εμπορικών Πλοίων
Μονάδες Μέτρησης Μεταφορικής Ικανότητας των Πλοίων
Μονάδες Μέτρησης Όγκου και Βάρους των Πλοίων
Σημαία των Πλοίων
Τρόποι Εκμετάλλευσης των Πλοίων

Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ)
Τμήμα Ναυλώσεων
Τμήμα Επιχειρησιακής Λειτουργείας του Στόλου
Τεχνικό Τμήμα
Τμήμα Εφοδιασμού
Τμήμα Οικονομικών Υπηρέσιων
Τμήμα Ασφαλειών

Δ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Βιβλία και Στοιχεία των Ναυτιλιακών Εταιρειών
Απαλλαγές ΦΠΑ

Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΓΣ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ)
Ομάδα 1η : Πάγιο Ενεργητικό
Ομάδα 2η : Αποθέματα, Αγορές
Ομάδα 3η : Απαιτήσεις, Διαθέσιμα
Ομάδα 4η : Καθαρή Θέση, Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Ομάδα 5η : Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Ομάδα 6η : Έξοδα
Ομάδα 7η : Έσοδα
Ομάδα 8η : Αποτέλεσματα

Ζ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)
Έξοδα
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού και Πληρωμάτωνsfragida
Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων
Έξοδα Διοίκησης
Ασφάλιστρα
Έξοδα Συντήρησης και Επισκευών
Έξοδα Ταξιδίων - Εξοδολόγια ταξιδίων πλοίου (Disbursement Accounts)
Έξοδα Μεταφορών
Διάφορα Έξοδα
Τόκοι και Τραπεζικά Έξοδα
Αποσβέσεις
Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων
Έξοδα Διοίκησης
Ασφάλιστρα
Έξοδα Συντήρησης και Επισκευών
Έξοδα Ταξιδίων - Εξοδολόγια ταξιδίων πλοίου (Disbursement Accounts)
Έξοδα Μεταφορών
Διάφορα Έξοδα
Τόκοι και Τραπεζικά Έξοδα
Αποσβέσεις
 
Έσοδα
Ναύλοι (Freight) – Μισθώματα (Hire)
Σταλίες (Demurrage) – Επισπεύσεις (Dispatch)

Η. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ - ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑΣ (ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ)
Κόστος (Έξοδα Διοίκησης) Διαχειρίστριαςelearning-eisodos
Σταθερό Κόστος Πλοιοκτήτριας (Running Cost)
Μεταβλητό Κόστος – Κόστος ταξιδίου Πλοίου (Direct Voyage Expenses)
Αποτελέσματα ανά Ταξίδι

Θ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ, ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ΑΝΑΛΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)
Πάγια
Αγορά Πλοίου
Ναυπήγηση-Κατασκευή Πλοίου
 
Αποθέματα – Αγορές
Καύσιμα
Λιπαντικά
Εφόδια
Ανταλλακτικά
Τρόφιμα
 
Απαιτήσεις – Διαθέσιμα
Ναυλωτές
Χρεώστες Διάφοροι
Δοσοληπτικοί Λογαριασμοί Πλοιοκτήτριας – Διαχειρίστριας / Intercompany accounts
Ασφαλιστικές Απαιτήσεις
Λογαριασμός Πλοιάρχου / Master General Account
Διαθέσιμα-Τράπεζες
 
Καθαρή Θέση – Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποτελέσματα Εις Νέο
Δάνεια/td>
 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές - Προκαταβολές
Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες
Υποχρεώσεις Φόρων και Ασφαλιστικών Οργανισμών
Μεταβατικοί Λογαριασμοί
Περιοδικής Κατανομής Λογαριασμοί
 

I. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΑΝΑΛΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)
Αποτελέσματα Χρήσης Πλοιοκτήτριας - Διαχειρίστριας
Κέρδη προς Διάθεση
Ισολογισμός
 
 
 Βεβαίωση σπουδών: Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Αρ. αδείας ΦΕΚ.19795).1). Παύλος Σ. Βάρθης Φοροτεχνικός - Α΄Τάξης με πολυετή εμπειρία σε ναυτιλιακές εταιρείες

 
Δείτε αναλυτικά τον Πίνακα Ενάρξεων


Τίτλος Σεμιναρίου Διάρκεια Ημερομηνία Συνολικές Ώρες Τόπος Τιμή

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΜΩΝ
Ν.959/79,
848/78, 89/67

Πρακτικά παραδείγματα

 

 


10 Μαθήματα

ΕΝΑΡΞΗ

26/01/2016


ΏΡΕΣ

18.00-21.15


ΤΡΙΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

 

 40

e-learning
ΠΑΝΟΡΜΟΥ 

200 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ


ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 3    & ΜΑΚΚΑ 1

ΓΩΝΙΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ & ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

800,00 € (αρχική)*

Νέα τελική τιμή
μετά τις εκπτώσεις
€650,00

Φοιτητές - Άνεργοι
560 €

έως
6
άτοκες
δόσεις

 Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2016. 

 Η εκπαίδευση γίνεται με ατομικό Η/Υ στον κάθε σπουδαστή μας.

 ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ: Δυνατότητα επιπλέον καθημερινής πρακτικής εξάσκησης στα εργαστήριά μας και τα προγράμματα μας κλείνοντας ραντεβού με τη γραμματεία μας.

 Βεβαίωση σπουδών: Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Αρ. αδείας ΦΕΚ.19795).

 Δωρεάν χορήγηση του "ERP" της Softone για ένα χρόνο σε όλους τους αποφοίτους μας μέσω της τεχνολογίας SAAS. Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την Softone.

 Πρακτικές εφαρμογές σε excel και word

 Επιδοτούμενο

 Πάρκινγκ – Ρωτήστε μας

To Power-Tax Training προσφέρει τη δυνατότητα χορήγησης εκπτώσεων μέχρι και  40% ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών. Εκπτώσεις δίδονται και στους συμμετέχοντες που επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαιδευτική τους δραστηριότητα και παρακολουθούν περισσότερα του ενός σεμιναρίου,  ανεξαρτήτου επιλογής προγράμματος.

 Τα σεμινάρια επιδοτούνται για εργαζομένους μέσω: ΛΑΕΚ - Ο.Α.Ε.Δ - 0,24 %

Δείτε αναλυτικά την Χρηματοδότηση

Με προγράμματα

  • softone
  • accountant
  • kefalaio-erp
  • eurofasma
  • hyperaction
  • xline
 Τηλεφωνικό  Κέντρο :  210-6231894, 210-6985315, 210-6916886

summetoxi-idiwtes

summetoxi-etaireies
Σεμινάρια - Οι σπουδαστές του σήμερα, οι επαγγελματίες του αύριο.
Πρακτική Μηχ/μένης λογιστικής Γ΄Κατηγορίας βιβλίων.
Λογιστικής - Reporting, σεμινάριο ναυτιλιακής λογιστικής
 
ptt-text

logo
Οι σπουδαστές του σήμερα. Οι επαγγελματίες του αύριο. Πρακτική. Μηχ/μένης λογιστικής Γ΄Κατηγορίας βιβλίων. Λογιστικής. Reporting. Ανάλυση.

σεμινάρια λογιστικής, ενάρξεις σεμιναρίων λογιστικής,οικονομικά σεμινάρια, εκπαίδευση, σεμινάρια, μηχανογραφημένη λογιστική, ΛΑΕΚ 0,45 %, λογιστικα φοροτεχνικα σεμιναρια, λογιστικα σεμιναρια, σεμιναρια λογιστικησ, λογιστικά φοροτεχνικά σεμινάρια, λογιστικά σεμινάρια, οικονομικα σεμιναρια, εκπαιδευση, σεμιναρια, μηχανογραφημενη λογιστικη ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ


facebook-new
twitter-new linkedin-new