Στόχος Ημερίδας

  • Μελέτη των οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζοντας στους Δικηγόρους το λογιστικό κύκλωμα των επιχειρήσεων από την ίδρυση έως το Κλείσιμο Ισολογισμού καθώς και των σχετικών παρατηρήσεων των Ορκωτών Λογιστών στους δημοσιευμένους Ισολογισμούς.
  • Μετά την Ολοκλήρωση του Προγράμματος όλες οι οι άγνωστες έννοιες θα είναι απόλυτα κατανοητές σε εσάς, δίνοντας σας την ευχέρεια τεκμηρίωσης ολοκληρωμένης άποψης εκ μέρους σας σε απλά αλλά και σε σύνθετα οικονομικά θέματα.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Δικηγόρους και Νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων
Οι οποίοι ασχολούνται με το εμπορικό δίκαιο και θέλουν να μελετήσουν και να καταλάβουν το λογιστικό κύκλωμα και τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Πίνακες Αποτελεσμάτων Χρήσης και Διάθεσης κ.λ.π.)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Αναλυτικά οι θεματικές & το περιεχόμενο της Ημερίδας.

1.Βασικές Λογιστικές Αρχές και Κανόνες Λογιστικής
2.Παρουσίαση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου -Λογαριασμοί Ενεργητικού, Παθητικού, Εσόδων και Εξόδων
3.Έννοια Διπλογραφίας - Λογιστική Εγγραφή, αναλυτικά παραδείγματα

4.Ανάλυση των εννοιών : Λογιστικά Συστήματα, Λογιστικό γεγονός, Λογιστικά Βιβλία
5.Ισχύων καθεστώς στην Διακίνηση – Τιμολόγηση
6.Ανάλυση των Αποθεμάτων ( Αξία κτήσης- Αποτίμηση – Αυτοπαράδοση – Σημασία της Απογραφής

7.Εισαγωγές – Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις
8.Πάγιο Ενεργητικό (Κατηγορίες - Αξία κτήσης - Αναπροσαρμογή αξίας - Πώληση - Καταστροφή - Βελτίωση - προσθήκη) και Αποσβέσεις Παγίων
9.Λοιπά στοιχεία του Κυκλοφορόντος Ενεργητικού
10.Πώληση Αποθεμάτων, Επιστροφές, Εκπτώσεις - ΦΠΑ πωλήσεων, Απαλλαγές -ΆΡΘΡΟ 22
11.Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις Θυγατρικές - Συγγενείς - Λοιπές κλπ.

12.Μέθοδος Αποτίμησης Μετοχών - Πρακτικά παραδείγματα
13.Απαιτήσεις από Πελάτες - Επισφαλείς Πελάτες - Προβλέψεις Επισφαλών Πελατών
14.Έννοια της περιουσίας και του κεφαλαίου της επιχείρησης - Πηγές προέλευσης του κεφαλαίου της επιχείρησης - Μεταβολές κεφαλαίου
15.Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός - Αποτελέσματα Χρήσης - Πίνακας Διάθεσης - Προσάρτημα - Γενική εκμετάλλευση)
16.Ανάλυση των Λογαριασμών : Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

17.Συμμόρφωση των Εταιρειών με τα θέματα επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων τους σε σχέση με την εφαρμογή των άρθρων 47 και 48 του Ν. 2190/20 - Τρόποι επίλυσης
18.Έξοδα & Έσοδα, Φορολογικές Υποχρεώσεις,

19.Γενική Εκμετάλλευση - προσδιορισμός των Αποτελεσμάτων Χρήσης- Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων
20.Μελέτη Παρατηρήσεων Ορκωτών Λογιστών από δημοσιευμένους Ισολογισμούς
21.Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
22.Ανάλυση του Κεφάλαιο κίνησης – πως βρίσκουμε το ιδεατό για κάθε επιχείρηση
23.Μικτό περιθώριο κέρδους - Ανάλυση σε πραγματικές περιπτώσεις
24.Αποδοτικότητα της επιχείρησης -Ρευστότητα ς, ανάλυση μέσω αριθμοδεικτών και πραγματικών περιπτώσεων

25.Τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (νόμος 4308/2014)
Τα προγράμματα που διδάσκονται στις ημερίδες μας είναι:

         

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Επαγγελματίες Καθηγητές με Μεγάλη Εργασιακή Εμπειρία.

Θωμας Κολιοθωμας

Φοροτεχνικός με 28 χρόνια εμπειρίας, Α΄Τάξης, Ιδιοκτήτης λογιστικού Γραφείου, Partner της E.F.M., με πολύχρονη εμπειρία σε ελληνικές & θυγατρικές Εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς, Δ/νων σύμβουλος του power-tax, Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Power-tax-training.

Μπαμπης Κουτσοθανασης

Φοροτεχνικός με πολυετή διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, Α' Τάξης.


4 ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Επιλέξτε έναν ή συνδυάστε τους

Φυσική Παρουσία

Επαγγελματικά Σεμινάρια στις Εγκαταστάσεις του Power-Tax-Training.

Live e-Learning

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας απομακρυσμένα μέσω eLearning

Εξ'αποστάσεως

Παρακολουθείστε τα σεμινάριά μας βιντεοσκοπημένα.

Συνδυασμός

Συνδυάστε τους τρόπους παρακολούθησης με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί.

Επιπλεον παροχες

2 Λόγοι για να Επιλέξετε τη Συγκεκριμένη Ημερίδα.

Έκπτωση 10%

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί έκπτωση 10% σε οποιοδήποτε άλλη Ημερίδα μας.

Τρίτη Συμμετοχή Δωρεάν

Στις δύο συμμετοχές η τρίτη δωρεάν.

40
Ωρες
10
ημερες

Ημερομηνίες Έναρξης

Τίτλος
Ημερομηνία Έναρξης
Συνολικές Ώρες
Μέρες Διεξαγωγής
Ώρες
Νομικά Πρόσωπα
Φυσικά Πρόσωπα
Φοιτητές & Άνεργοι
Λογιστική για Δικηγόρους
06/10/2017
40
Παρασκευή
06/10/2017
18:00-21:15
550
490
400
Σάββατο
07/10/2017
14:30-17:45
Κυριακή
08/10/2017
14:30-17:45
Αναλυτικά Όλες οι Ενάρξεις

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οι σπουδαστές του σήμερα, οι επαγγελματίες του αύριο.

logo-faces

Άννα Ζαφειροπούλου, Φοιτήτρια, 3/3/2016

“ Μόλις τελείωσα τα μαθήματα του σεμιναρίου Α4 – Ίδρυση Λογιστικών Γραφείων, είμαι πολύ ευχαριστημένη, συμπληρώναμε πραγματικά έντυπα, παίρναμε στα χέρια μας πραγματικά παραστατικά, σαν να είμαστε λογιστές και όχι εκπαιδευόμενοι. Το συνιστώ σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με τα Β’ Κατηγορίας βιβλία το σεμινάριο. ”
logo-faces

Θανάσης Παππάς, Οικονομολόγος, 19/2/2016

“ Παρακολούθησα το σεμινάριο που αναφέρετε στο Cash Flow – Προϋπολογισμοί. Κατάλαβα τα πάντα γύρω από τον προϋπολογισμό. Αυτό δεν σημαίνει καλό μάθημα; Συγχαρητήρια στον καθηγητή που μας μετέδωσε τις γνώσεις του και στο Power-Tax-Training που μας προσφέρει ένα τέτοιο σεμινάριο. ”
logo-faces

Μαριάννα Στυλιανού, Λογίστρια, 1/3/2016

“ Είχα παρακολουθήσει το εισαγωγικό μάθημα και σε άλλο κέντρο πριν καταλήξω στο Power-Tax-Training. Δυστυχώς δεν ήξεραν τι σημαίνει εκπαίδευση. Τμήματα μικρά με 25 παιδιά. Εδώ τα τμήματα είναι μεγάλα, τα γραφεία άνετα και ο αριθμός των παιδιών μικρός. Έτσι, γίνεται το μάθημα καλύτερα. ”
logo-faces

Αριστείδης Αθανασίου, Φοιτητής, 9/2/2016

“ Τέλεια διοργάνωση σεμιναρίου, πολύ καλός ο καθηγητής. Η γραμματεία πολύ εξυπηρετική σε όλα.
Ο χώρος εξοπλισμένος με τελευταίας τεχνολογίας μέσα. ”
logo-faces

Αναστασία Νικολάου, Ιδ. Υπάλληλος, 23/9/2015

“ Μόλις ξεκίνησα δουλειά σε ένα λογιστικό γραφείο και εκτελώ και χρέη γραμματειακής υποστήριξης. Δεν είχα ξαναεργαστεί ποτέ σαν γραμματέας. Βρήκα το σεμινάριο στο Ίντερνετ και αποφάσισα να κάνω το πρώτο δωρεάν μάθημα για να δω πως είναι. Τελικά το παρακολούθησα. Η καθηγήτρια άψογη. Ολοκληρωμένη παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων του σεμιναρίου. ”
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ

Συμπληρώστε τη φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για την Ημερίδα.

Φορμα Ενδιαφεροντος

Διεύθυνση

Μαθιού Μακκά 1 & Ερυθρού Σταυρού 3
1ος Όροφος
115 26 Αμπελόκηποι
Δίπλα στο Μετρό Πανόρμου

Τηλεφωνικό Κέντρο

210-6231894, 210-6985315, 210-6916886